[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]199,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Business Analysis Foundation của giảng viên Mr. Thanh Trần và Ms. Thanh Tâm

Share Khóa Học Business Analysis Foundation bao gồm những video bài giảng mới nhất đến thời điểm hiện tại. Khóa học sẽ trang bị toàn diện về các kiến thức, kỹ năng trở thành 1 BA thực thụ ở nhiều khía cạnh, ở cả IT hay Non-IT: nền tảng tư duy BA, sử dụng công cụ, UI/UX, cách làm việc trong mô hình Scrum cho đến kiến thức và kỹ năng khác có liên quan mà 1 BA cần có…Share Khóa Học Business Analysis Foundation Cùng Hai Lúa học Business Analysis

Nội Dung Khóa Học

Nội Dung Khóa Học Business Analysis Foundation
Nội Dung Khóa Học Business Analysis Foundation
Nội Dung Khóa Học Business Analysis Foundation
Nội Dung Khóa Học Business Analysis Foundation
Nội Dung Khóa Học Business Analysis Foundation
Nội Dung Khóa Học Business Analysis Foundation

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn