[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Chia Sẻ Khóa Học Blender 3D Basic Digiart Academy

Chia Sẻ Khóa Học Blender 3D Basic Digiart Academy là khóa học cơ bản về 3D blender mới nhất đến thời điểm hiện tại, dành cho một người mới hoàn toàn không biết gì. Khóa học cung cấp một nền tảng kiến thức rộng để cho các bạn luyện tập và làm chủ được các mảng trong phần mềm.

Chia Sẻ Khóa Học Blender 3D Basic Digiart Academy
Chia Sẻ Khóa Học Blender 3D Basic Digiart Academy

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Hiểu các kiến thức cơ bản trong modeling, texturing, lighting, render trong 3d

✅ Làm chủ công cụ blender về editmode, modifier, Uv

✅ Giúp bạn hiểu hơn về ngành công nghiệp 3D

✅ Định hướng được nghề nghiệp, đam mê và phát triển 3d trong tương lai

✅ Hiểu về tư duy tạo hình trong 3d , dựng model theo bất kì một concept , ý tưởng độc đáo riêng mình bạn

Những Gì Bạn Sẽ Được Học Từ Khóa Học Này!
Những Gì Bạn Sẽ Được Học Từ Khóa Học Này!

Nội Dung Khóa Học

PHẦN MỞ ĐẦU – GIỚI THIỆU VỀ LỘ TRÌNH HỌC VÀ SỬA BÀI
GIỚI THIỆU LỘ TRÌNH VÀ SỬA BÀI BLENDER 3D BASIC
BÀI GIẢNG
Bài 1 – Giới thiệu sơ lược
Bài 2 – Giao diện của Blender
Bài 3 – Edit mode
Bài 4 – 3D Cursor
Bài 5A – Uvmap + Texture Paint
Bài 5B – Modifier
Bài 6 – Texture
Bài 7 – Lighting
Bài 8 – Camera
Bài 9 – Render
Bài 10A – Bài tập modeling
Bài 10B – Render hoàn thiện bài tập
Bài 11A – Bài tập modeling 2
Bài 11B – Render hoàn thiện bài tập
Bài 12 – Hướng dẫn mockup sản phẩm

Học Viên Thực Hành Sau Khóa Học Blender 3D Basic

Học Viên Thực Hành Sau Khóa Học Blender 3D Basic (1)
Học Viên Thực Hành Sau Khóa Học Blender 3D Basic (1)
Học Viên Thực Hành Sau Khóa Học Blender 3D Basic (2)
Học Viên Thực Hành Sau Khóa Học Blender 3D Basic (2)
Học Viên Thực Hành Sau Khóa Học Blender 3D Basic (3)
Học Viên Thực Hành Sau Khóa Học Blender 3D Basic (3)

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn