[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]50,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share KHOÁ BLACK 2023 MỚI NHẤT mà Anh em Facebook , Shopee, Lazada chắc chắn không thể bỏ qua.

Share Khóa Học Black Shopee Lazada 2023 Tài Liệu video Full HD, thuật toán, lên camp, TUT, BUFF. Tất cả đều có trong khóa học này

Nội dung khóa học Black Shopee Lazada 2023

Buổi 1 – Quy Trình Đăng Sản Phẩm Shopee Chuẩn Seo

Buổi 2 – Thuật toán hiển thị tự nhiên của sản phẩm

Buổi 3 – Thuật toán hiển thị của quảng cáo – Nguyễn lý hoạt động của quảng cáo Shopee

Buổi 4 – Cac trường hợp chạy quảng cáo shopee và cách tối ưu

Buổi 5 – Kỹ thuật buff đơn + tool tăng truy cập + các thủ thuật black trên shopee

Buổi 6 – Quy trình đẩy sản phẩm mới từ lúc đầu đến lúc top ngành

Buổi 7 – Các chương trình, hoạt động của shopee và bạn hỗ trợ ngành hàng bạn cần biết

Buổi 8 – Phần tầng shop hỗ trợ trong shopee và những ưu đãi riêng có thẻ nhận của sàn

Buổi 9 Full thuật toán Lazada


Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn