[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Bán Hàng Bằng ChatGPT Và Các Công Cụ của giảng viên Nguyễn Hữu Thi

Share Khóa Học Bán Hàng Bằng ChatGPT Và Các Công Cụ là khóa học mới nhất 2023, Khóa học giúp bạn X10 DOANH SỐ BÁN HÀNG VỚI CHATGP, nội dung chính khóa học nói về Tư duy dùng chatGPT, Tư duy hệ thống, quy trình, Tư duy tìm kiếm hay đào dữ liệu của nó, Tư duy ứng dụng nó vào doanh nghiệp,…

Share Khóa Học Bán Hàng Bằng ChatGPT Và Các Công Cụ Nguyễn Hữu Thi

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Cách xác định thị trường ngách

✅ Cách xác định chân dung khách hàng

✅ Cách tiếp cận hiệu quả

✅ Quy trình 6 bước tạo doanh nghiệp làm việc tự động

✅ Quy trình bán hàng A – Á bằng ChatGPT

✅ ChatGPT và Ma trận content

✅ Ma trận kịch bản Marketing du kích.

✅ 500 chiến lược Marketing X10 doanh số cho doanh nghiệp SM

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn