[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa Học Backend Golang + Flutter App + Vue 3, Web Admin Code4Func

Share Khóa học Backend Golang + Flutter App + Vue 3, Web Admin gồm những bài học mới nhất trong tháng 8/2022. Tổng thời lượng của khóa học này là 8 tiếng.

Ứng dụng này mình sẽ cùng anh em triển khai hoàn chỉnh một ứng dụng thực tế mua bán đồng hồ. Rất hi vọng khóa học này sẽ hữu ích cho những anh em mới vào nghề hình dung ra những việc cần thiết khi bắt tay xây dựng phần mềm

Khóa Học Backend Golang + Flutter App + Vue 3, Web Admin Code4Func

Nội Dung Khóa Học Code4Func

Bài 1: Giới thiệu khóa học
Bài 2: Phân tích ứng dụng – Overview những thứ sẽ phải làm cho Backend + App + Web Admin
Bài 3: Phân tích ứng dụng – Liệt kê các Module cần làm
Bài 4: Backend – Setup Golang project
Bài 5: Backend | User Module – Thiết kế Database
Bài 6: Backend | User Module – Kết nối Postgres Database
Bài 7: Backend | User Module – Config biến môi trường
Bài 8: Backend | User Module – Đăng ký API
Bài 9: Backend | User Module – Đăng nhập + Profile API
Bài 10: Backend | User Module – Tích hợp JWT + Refactor code
Bài 11: Web | Vue – Khởi tạo Project + Setup Trang Home Admin
Bài 12: Web | Vue – Đăng nhập vào trang Admin
Bài 13: Web | Vue – Hiển thị danh sách người dùng
Bài 14: Review lại User Module
Bài 15: Backend | Product Module – Thiết kế Database
Bài 16: Backend | Product Module – Làm gì trong Product Module
Bài 17: Backend | Product Module – CRUD API Danh mục
Bài 18: Backend | Product Module – CRUD API Sản phẩm – P1
Bài 19: Backend | Product Module – CRUD API Sản phẩm – P2
Bài 20: Backend | Product Module – CRUD API Sản phẩm – P3
Bài 21: Web | Vue – Quản lý danh mục
Bài 22: Web | Vue – Quản lý sản phẩm (Thêm sản phẩm)
Bài 23: Web | Vue – Quản lý sản phẩm (Chỉnh sửa sản phẩm)
Bài 24: Web | Vue – Quản lý sản phẩm (Fix Bugs Chỉnh sửa sản phẩm)

 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn