[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]199,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học AWS Cơ Bản Cùng Codestar

Share Khóa Học AWS Cơ Bản Cùng Codestar bao gồm những video bài giảng học tập với định hướng giúp Học viên làm quen, xây dựng, chứng thực các kỹ năng về điện toán đám mây trên AWS

Share Khóa Học AWS Cơ Bản Cùng Codestar
Share Khóa Học AWS Cơ Bản Cùng Codestar

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học Này

✅ Hiểu được AWS là gì

✅ Hiểu được các kiến thức cơ bản về AWS.

✅ Hiểu sâu và có thể làm việc với S3 và EC2

✅ Hiểu rõ các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về VPC.

✅ Hiểu sâu về Monolithic và Microservice.

✅ Có thể thiết kế cơ sở hạ tầng trên AWS theo tiêu chí HA architecture

✅ Có thể triển khai ứng dụng theo kiến trúc Serverless

✅ Biết cách xây dựng hệ thống thực tế và tính toán chi phí vận hành hàng tháng.

✅ Nắm rõ các casestudy thực tế

Nội Dung Khóa Học

Buổi 1: Giới thiệu về AWS
Buổi 2: S3-Part 1   
Buổi 3: S3 – Part 2
Buổi 4: EC2 – Part 1
Buổi 5: Database – Part 1 
Buổi 6: DNS and Routing policies
Buổi 7: VPC
Buổi 8: Load Balancer – HA
Buổi 9 AWS Auto Scaling và elastic Beanstalk
Buổi 10 AWS Cloudwatch EC2 Detailed Monitoring
Buổi 11 AWS Lamda 4 & API Gateway

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn