[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]Share khóa học Đầu Tư Cổ Phiếu Dài Hạn Lâm Minh Chánh

Share Full Combo khóa học Đầu Tư Cổ Phiếu Dài Hạn Lâm Minh Chánh

Bạn Sẽ Học Được Gì?

✅ Giúp học viên hiểu rõ 2 phương pháp đầu tư dài hạn đạt tỷ suất lợi nhuận cao.

✅ Phương pháp chọn cổ phiếu và lập danh mục đầu tư, và phương pháp đầu tư theo trường phái giá trị.

✅ Kết hợp lý thuyết và thực hành, giúp học viên tự tin áp dụng vào thực tế đầu tư.

Giới Thiệu Khóa Học

Khóa học do chuyên gia tài chính Lâm Minh Chánh với gần 20 năm kinh nghiệm về ngành tài chính tại Việt Nam, trực tiếp giảng dạy.

Với 17 năm làm quản lý cấp cao cho các tập đoàn Kodak, AIA, Prudential, Daiichi Life và đặc biệt là Tổng Giám Đốc Chứng khoán Đại Việt, Sàn Giao dịch Vàng Thế giới…, với kiến thức MBA chuyên ngành tài chính tại Australia, và với trải nghiệm của một nhà đầu tư kỳ cựu, ông Chánh có nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế để chia sẻ và hướng dẫn cho người học.

Đây là khóa học cực kỳ giá trị, mang tính thực tiễn và hiệu quả cao cho học viên.

Nội Dung Khóa Học

Buổi 1: Tài chính Cá nhân Các nguyên tắc vàng trong đầu tư
– Tài chính cá nhân.
– Đầu tư. Các nguyên tắc quan trọng trong đầu tư.
– Các công cụ đầu tư.
Buổi 2: Ngân hàng. Trái phiếu Cổ phiếu
– Chứng khoán, thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán.
– Các phương pháp đầu tư chứng khoán.
– Đầu tư ngắn hạn vs đầu tư dài hạn.
Buổi 3: Cách tính lãi suất Báo cáo tài chính
– Cổ phiếu vs Trái phiếu. Vốn chủ sở hữu vs Vốn nợ.
– Đọc và hiểu Bảng cân đối kế toán.
Buổi 4: Bảng cân đối kế toán Kết quả kinh doanh
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Buổi 5: Bảng lưu chuyển tiền tệ Đọc BCTC của 2 MWG, PNJ
– Nhóm chỉ số đo lường khả năng thanh toán ngắn hạn.
– Nhóm chỉ số đo lường khả năng thanh toán dài hạn.
– Nhóm chỉ số đo lường hiệu quả quản lý tài sản.
Buổi 6: Nhóm chỉ số tài chính 1, 2, 3, 4
– Nhóm chỉ số đo lường khả năng sinh lợi.
– Nhóm chỉ số đo lường giá trị thị trường.
Buổi 7: Nhóm chỉ số tài chính 5 CP tốt DN tốt
– Cách tính tỷ suất lợi nhuận của các công cụ đầu tư.
– Cách tính tỷ suất lợi nhuận đúng của cổ phiếu trong ngắn hạn và dài hạn.
– Giá đóng cửa điều chỉnh: khái niệm, cách tính và cách tải.
Buổi 8: Giá đóng cửa điều chỉnh 8 bước của PP DMĐT
– Các loại rủi ro. Rủi ro về tỷ suất lợi nhuận và độ lệch chuẩn.
– Phương pháp danh mục đầu tư.
– Áp dụng phương pháp danh mục đầu tư: 25 cổ phiếu thần thánh.
Buổi 9: PP đầu tư giá trị. Định giá Doanh nghiệp và Startup
– Định giá doanh nghiệp bằng phương pháp ước tính chi phí
– Định giá doanh nghiệp bằng phương pháp định giá tài sản (xẻ thịt)
– Định giá doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương quan.
– Định giá doanh nghiệp bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền
Buổi 10: Tính giá trị nội tại PP chiết khấu dòng tiền
– Dòng tiền tự do của doanh nghiệp.
– Các chỉ số quan trọng trong việc tính toán giá trị nội tại.
– Tính giá trị nội tại 5 doanh nghiệp
Buổi 11: Tính Giá trị nội tại của các cổ phiếu tiêu biểu
– Phương pháp định giá ngân hàng, và các cổ phiếu tài chính.
– Tính giá trị nội tại của 5 ngân hàng
Buổi 12: Các chỉ số tài chính và pp tính GTNT các Ngân hàng
– Ôn, hệ thống hóa bài giảng.
– Học viên trình bày các danh mục đầu tư thực tế.
Buổi 13: Tính Giá trị nội tại các Ngân hàng. Những kiến thức về thị

Buổi 14 Danh sách CP giá trị và vùng mua  

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn