[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa Học ACCA Zoom F2 – Kế Toán Quản Trị của giảng viên Hoàng Hoài Nam

Share Khóa Học ACCA Zoom F2 Kế Toán Quản Trị Hoàng Hoài Nam gồm những buổi zoom mới nhất trong năm 2022. Đây là khóa học trang bị đầy đủ các kiến thức liên quan đến việc thực hiện và xử lý các thông tin định lượng và các chi phí cơ bản để hỗ trợ quản lý trong việc lập kế hoạch và ra quyết định tùy thuộc vào tình hình kinh doanh khác nhau của doanh nghiệp. Từ đó nắm bắt được toàn bộ thực trạng tài chính của doanh nghiệp cũng như phục vụ cho công tác quản trị nội bộ, kiểm soát và đánh giá doanh nghiệp đó.

Share Khóa Học ACCA Kế Toán Quản Trị Hoàng Hoài Nam

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Hiểu và nắm vững bản chất, nguồn gốc và mục đích của thông tin quản trị;

✅ Giải thích và áp dụng được các kĩ thuật ghi nhận chi phí kế toán;

✅ Thực hiện dự toán ngân sách cho việc lên kế hoạch và kiểm soát hoạt động kinh doanh;

✅ So sánh chi phí thực tế với chi phí chuẩn mực và phân tích các chênh lệch phát sinh;

✅ Giải thích và áp dụng được các phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như giám sát hoạt động kinh doanh.

Nội Dung Khóa Học

18 Buổi Zoom Trọng Tâm Kèm Theo Tài liệu Khóa Học


 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn