[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học 8 Mô Hình Thực Chiến Trong Đầu Tư Tài Chính Eliba.Net của giảng viên Phạm Thành Biên

Trong đầu tư tài chính, để tối ưu hóa hơn nữa những điểm vào thị trường thông qua đó để tối ưu lợi nhuận thì bắt buộc bạn phải nắm vững những quy luật nhất định của thị trường và 8 mô hình thực chiến là những quy luật tối thiểu bạn phải biết.

Share Khóa Học 8 Mô Hình Thực Chiến Trong Đầu Tư Tài Chính Eliba.Net

8 mô hình thực chiến – thường xuất hiện ở những vị trí nào trong mô hình triệu đô số 1 và trong mô hình triệu đô số 2?

Để trả lời câu hỏi trên bạn cần học một cách tập trung nhất, nghiêm túc nhất cho cả 4 phần trong chuyên đề số 4 này.

8 mô hình thực chiến – chia sẻ về những quy luật đảo chiều và những quy luật tiếp diễn của chuyển động giá trên thị trường tài chính.

Bạn phải làm việc nhiều hơn với nhiều kỹ năng thực chiến ở Chuyên đề số 4 này

Đặc biệt, bạn sẽ được tiếp cận một phương pháp tư duy đầu tư khác biệt từ Phạm Thành Biên.

Nội Dung Khóa Học

Phần 1. Giới thiệu chung
Phần 2. 6 mô hình đầu tư thực chiến với sóng đảo chiều

Phần 3. 2 mô hình đầu tư thực chiến với sóng tiếp diễn 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn