[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]199,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Chia Sẻ Khóa Học 3D Blender Cartoon Character Modeling của giảng viên Zhang Tian

Chia Sẻ Khóa Học 3D Blender Cartoon Character Modeling là khóa học nâng cao hơn sau khi bạn đã làm quen với khóa blender basic. Đây là khóa học gồm 3 phần về Mascot, nhân vật low, poly,backgroup mới nhất đến thời điểm hiện tại

Chia Sẻ Khóa Học 3D Blender Cartoon Character Modeling
Chia Sẻ Khóa Học 3D Blender Cartoon Character Modeling

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Giúp bạn hiểu hơn về ngành công nghiệp 3D

✅ Làm chủ công cụ trong Blender về Editmode, Modifier, UV,…

✅ Hiểu các kiến thức cơ bản trong modeling, texturing, lighting, render trong 3d

✅ Hiểu về Workflow và tư duy tạo hình trong 3D, dựng 3D theo bất kỳ một concept, ý tưởng nào của riêng bạn

✅ Biết được quy trình và dựng 3D

✅ Định hướng được nghề nghiệp, đam mê và phát triển 3d trong tương lai

✅ Được dạy backgroup, character low-poly

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học 3D Blender Cartoon Character Modeling
Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học 3D Blender Cartoon Character Modeling

Nội Dung Khóa Học

CHƯƠNG 1 – MASCOT
Bài 2 – Mascot Là Gì
Bài 3 – Workflow Character
Bài 4 – Modeling Mascot
Bài 5 – Addon Bsurface Gpl Editon
Bài 6 – Reptopology Đầu Mascot
Bài 7 – Reptopology Thân Mascot
Bài 8 – Texture Paint Mascot
Bai 9A – Phụ Kiện Mascot
Bài 9B Phụ Kiện Mascot
Bài 10 – Texture Mascot
Bài 11 – Rigging
Bài 12 – Render Mascot
CHƯƠNG 2 : CARTOON CHARACTER
Bài 1 – Modeling khối cơ bản
Bài 2 – Reptopology đầu nhân vật
Bài 3 – Reptopology tai nhân vật
Bài 4 – Reptopology miệng nhân vật
Bài 5 – Reptopology thân nhân vật
bài 6 – Reptopology chân nhân vật
Bài 7 – Modeling quần áo nhân vật
Bài 8 – Modeling giày nhân vật
Bài 9A – Modeling tóc nhân vật
Bài 9B – Modeling tóc nhân vật
Bài 9C – Modeling cài tóc và mắt kính
Bài 10 – Texture nhân vật
Bài 11- Texture mắt
Bài 12 – Rigging nhân vật
Bài 13 – Posing và hoàn thiện tóc
Bài 14 – Render
Bài 15A – Cách Làm Tóc Realistic
Bài 15B – Thực Hành Làm Tóc
Bài 15C – Thực Hành Làm Tóc P2
Bài 15D – Texture Tóc Nâng Cao
Bài 15E – Texure Vải Cho Quần Áo

Nội Dung Khóa Học 3D Blender Cartoon Character Modeling
Nội Dung Khóa Học 3D Blender Cartoon Character Modeling

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn