[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa Học I Do Elementor – Tự Tôi Thiết Kế Giao Diện Web của kp3.center

Share Khóa Học I Do Elementor – Tự Tôi Thiết Kế Giao Diện Web

Nội Dung Khóa Học

Chương 1: Chào mừng

Bài 1: Tổng quan về khóa học và cách tận dụng nó tốt nhất

Bài 2: Tìm năng kiếm tiền từ website

Bài 3: Bạn sẽ đạt được những gì?

Chương 2: Quy trình thiết kế website

Bài 4: Website là gì và lợi ích của nó!

Bài 5: Cấu trúc của một website!

Bài 6: Domain – tên miền

Bài 7: Hosting – nơi lưu trữ website của bạn

Bài 8: WordPress – mã nguồn

Bài 9: Bạn muốn đơn giản hay phức tạp?

Bài 10: Xem cách tôi thiết kế một website từ A – Z (Phần 1)

Bài 10: Xem cách tôi thiết kế một website từ A – Z (Phần 2)

Bài 11: Tới lượt bạn! Tự mình thiết kế website riêng của bạn!

Bài 12: Làm một website cá nhân như thế nào? 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn