[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Full Combo Khoá Học IELTS Intensive

Share Full Combo Khoá Học IELTS Intensive là bộ khóa học cung cấp video bài giảng hướng dẫn chi tiết cách làm tất cả các dạng câu hỏi, tips làm nhanh & chính xác và chiến lược kiểm soát thời gian hiệu quả.

Share Full Combo Khoá Học IELTS Intensive
Share Full Combo Khoá Học IELTS Intensive

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Combo Khoá Học IELTS Intensive Này

✅ Làm chủ tốc độ và các ngữ điệu khác nhau trong phần thi IELTS Listening

✅ Nắm trọn 4000 từ vựng xuất hiện nhiều trong phần thi IELTS Reading

✅ Tận dụng vốn từ đã học để tự tin giải quyết phần thi IELTS Reading một cách dễ dàng

Nội Dung Combo Khoá Học IELTS Intensive

Khóa 1. Khóa học Chữa đề Listening theo sách Cam
Khóa 2. Khóa học Phương pháp làm bài Listening
Khóa 3. Khóa học Phương pháp làm các dạng câu hỏi trong IELTS READING
Khóa 4. Khóa học Video chữa đề chi tiết Reading


Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn