[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Full Combo Khóa Học Fedu

Share Full Combo Khóa Học Fedu là một trong những bộ khóa học lập trình hay nhất đến thời điểm hiện tại. Đến với những khóa học này sẽ giúp bạn nâng cao được các kỹ năng về Backend cho website bằng PHP-Mysql, Fullstack với Angular – PHP – MySQL, Học thiết kế Website động với ASP.NET WebForm và SQL Server…

Share Full Combo Khóa Học Fedu
Share Full Combo Khóa Học Fedu

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học Fedu Này

✅ Rèn luyện các kỹ năng về Backend

✅ Biết thiết kế Website động

✅ Biết Lập trình FULLSTACK

✅ Học cách xây dựng ứng dụng quản lý kho với Java Spring Boot, Hibernate và MySQL

Nội Dung Full Combo Khóa Học Fedu

Khóa 1. Khóa học Xây dựng ứng dụng quản lý kho với Java Spring Boot, Hibernate và MySQL
Khóa 2. Khóa học Phân tích _ thiết kế CSDL với 10 loại dự án
Khóa 3. Khóa học SQL căn bản
Khóa 4. Khóa học Thực hành thiết kế dữ liệu với SQL qua bài tập
Khóa 5. Khóa học Lập trình Backend cho website bằng PHP-Mysql theo mô hình MVC
Khóa 6. Khóa học Lập trình FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL
Khóa 7. Khóa học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn
Khóa 8. Khóa học Phân tích và thiết kế CSDL theo chuẩn
Khóa 9. Khóa học Thiết kế Website động với ASP.NET WebForm và SQL Server

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn