[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]2,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Combo 5 Khóa Học Tối ưu Hiệu suất Cá nhân của giảng viên Nguyễn Khắc Long

Share Combo 5 Khóa Học Tối Ưu Hiệu Suất Cá Nhân brandcamp.asia gồm những bài giảng mới nhất trong năm 2022. Khoá học này cung cấp những kiến thức nền tảng giúp bạn có tư duy đúng về năng suất và quản lý thời gian. Từ đó có thể tối ưu hiệu suất cá nhân, tối ưu dự án và phát triển sự nghiệp của mình.

Share Combo 5 Khóa Học Tối ưu Hiệu suất Cá nhân Nguyễn Khắc Long

Nội Dung Khóa Học 

Khóa 1. Khóa Học Chiến lược Hoạch định Mục tiêu
Khởi đầu với điều bạn thật sự muốn, hướng dẫn cách đặt mục tiêu theo mô hình S.M.A.R.T và What-Why-How, cùng các bí quyết hoạch định cụ thể giúp bạn hướng đến mục tiêu mỗi ngày.
Khóa 2. Khóa Học Hệ thống Nhiệm vụ Trọng yếu
Khi có quá nhiều mục tiêu, bạn có thể vận dụng các Nguyên lý Pareto, Ma trận Eisenhower và Công thức ABCDE để lựa chọn những ưu tiên trọng yếu giúp mang lại kết quả tốt nhất với hiệu quả cao nhất.
Khóa 3. Khóa Học Xây dựng Kế hoạch Thông minh
Với mục tiêu đề ra, khóa học hướng dẫn bạn những phương pháp lập kế hoạch thông minh với các Định luật Parkinson và Quy tắc 30%, cùng mô hình T.R.A.F và 8 công cụ quản lý hiệu quả.
Khóa 4. Khóa Học Tối đa Năng suất Cá nhân
Tối ưu hiệu suất cần làm từ gốc rễ bằng việc Phát triển phẩm chất, Thói quen hành động, xác định 5 khối thời gian chủ đạo, loại bỏ 7 kẻ cắp thời gian và vượt qua các yếu tố rào cản.
Khóa 5. Khóa Học Cân bằng Công việc và Cuộc sống
Khóa học giúp bạn xác định 3 nền tảng của cuộc sống cân bằng, từ đó thay đổi suy nghĩ, sử dụng hợp lý thời gian, cuối cùng là cân bằng công việc và 4 yếu tố: Sức khỏe, Cảm xúc, các Mối quan hệ và Gia đình.

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn