[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Combo 2 Khóa Học Lập Trình C++ VuNguyenCoder

Share Combo 2 Khóa Học Lập Trình C++ VuNguyenCoder gồm những khóa học rất chất lượng và mới nhất đến thời điểm hiện tại. Mang đến cho học viên TẤT TẦN TẬT các kiến thức về lập trình hướng đối tượng (C++) và sẽ giúp bạn thích nghi cực nhanh với một ngôn ngữ mới, các bạn có thể linh động chuyển đổi giữa các ngôn ngữ khác nhau, phục vụ công việc trong tương lai.

Share Combo 2 Khóa Học Lập Trình C++ VuNguyenCoder

Nội Dung 2 Khóa Học Lập Trình C++ 

Khóa 1. Khóa học lập trình xây dựng nền tảng (C/C++)

Nội Dung Khóa học:

HƯỚNG DẪN 1 Chương trình đầu tiên
HƯỚNG DẪN 2 Biến và kiểu dữ liệu
HƯỚNG DẪN 3 Các phép toán với biến
HƯỚNG DẪN 4 Cấu trúc rẽ nhánh quyết định điều kiện
HƯỚNG DẪN 5 Cấu trúc vòng lặp
HƯỚNG DẪN 6 Mảng (Array)
HƯỚNG DẪN 7 Làm việc với kiểu dữ liệu String
HƯỚNG DẪN 8 Function (Hàm)
HƯỚNG DẪN 9 Kiểu dữ liệu tự định nghĩa (Struct)
HƯỚNG DẪN 10 Vùng nhớ Stack
HƯỚNG DẪN 11 Pointer & Reference
HƯỚNG DẪN 12 Vùng nhớ Heap
HƯỚNG DẪN 13 Sơ lược về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
HƯỚNG DẪN 14 Làm việc với File
HƯỚNG DẪN 15 Các chuyên đề kỹ thuật nâng cao
HƯỚNG DẪN 16 Bài tập tổng hợp và nâng cao
HƯỚNG DẪN 17 Project thực tế

Khóa 2. Khóa học lập trình hướng đối tượng (C++)

Nội Dung Khóa Học:

HƯỚNG DẪN 1 Chuẩn bị
HƯỚNG DẪN 2 Class & Object
HƯỚNG DẪN 3 Encapsulation
HƯỚNG DẪN 4 Abstraction
HƯỚNG DẪN 5 Inheritance
HƯỚNG DẪN 6 Polymorphism
HƯỚNG DẪN 7 Một số class đặc biệt trong mô hình hướng đối tượng
HƯỚNG DẪN 8 UML
HƯỚNG DẪN 9 Tối ưu hoá
HƯỚNG DẪN 10 DESIGN PATTERN
HƯỚNG DẪN 11 Tổ chức project

 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn