[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]299,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Chương Trình CMA  Australia – Khóa Học Quản Trị Và Tài Chính Chiến Lược của giảng viên Long Phan

Share Khóa Học CMA Australia Quản Trị Và Tài Chính Chiến Lược là chương trình chuyên môn quốc tế trong lĩnh vực quản trị tài chính và quản chiến lược mới nhất 2023 dành cho các nhà quản lý cấp cao.

Lưu ý: Bạn Nào Cần Bộ Khóa Học Này Liên Hệ Ad!

Share Chương Trình CMA Australia – Khóa Học Quản Trị Và Tài Chính Chiến Lược Cùng AFA
Share Chương Trình CMA Australia – Khóa Học Quản Trị Và Tài Chính Chiến Lược Cùng AFA

Chương Trình CMA Australia Dành Cho Ai

✅ Những người đang hoặc hướng đến vị trí là Giám đốc tài chính Chiến lược

✅ Những người đang hoặc hướng đến vị trí là Giám đốc, chủ công ty, Ban điều hành cần am hiểu quản trị tài chính và quản trị chiến lược

✅ Dành cho “Giám đốc, chủ công ty cần am hiểu quản trị tài chính và quản trị chiến lược.”

✅ Dành cho “Giám đốc tài chính Chiến lược”

Nội Dung Chương Trình CMA Australia 

Thời gian học: 15 buổi học Zoom trực tuyến hàng tuần.

Bao gồm 2 mô đun chính, với 22 chủ đề, bao gồm những kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong các lĩnh vực

Khóa 1: SCM: Quản trị chi phí chiến lược (Strategic Cost Management)

Quản trị và tài chính chiến lược Cùng Afa
Quản trị và tài chính chiến lược Cùng Afa

Khóa 2. Khóa Học CGBA – Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) Mới Nhất 2023

Khóa Học CGBA - Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu
Khóa Học CGBA – Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu


Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn