[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Chia Sẻ GIẢI PHÁP xử lý VẤN ĐỀ Video TikTok không có View, kênh ít Follow của giảng viên Phúc Thành Schannel

Chia Sẻ GIẢI PHÁP xử lý VẤN ĐỀ Video TikTok không có View, kênh ít Follow là 2 buổi coaching sẽ cùng bạn học những CÔNG THỨC tạo nên các video TRIỆU VIEW. PHƯƠNG PHÁP xử lý VẤN ĐỀ video không có view, kênh ít follow, không tăng trưởng

Chia Sẻ GIẢI PHÁP xử lý VẤN ĐỀ Video TikTok không có View, kênh ít Follow Cùng Phúc Thành Schannel
Chia Sẻ GIẢI PHÁP xử lý VẤN ĐỀ Video TikTok không có View, kênh ít Follow Cùng Phúc Thành Schannel

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ 2 Buổi Coaching Này

✅ Định hướng, CHIẾN LƯỢC xây kênh bắt đầu từ con số 0 cho cá nhân, doanh nghiệp

✅ Phương pháp xây dựng, phát triển thương hiệu cá nhân và thương hiệu của kênh

✅ CÔNG THỨC xây kênh cho cá nhân, doanh nghiệp để đột phá doanh thu từ video ngắn

✅ Sửa lỗi, feedback chi tiết kịch bản Video ngắn. QA giải đáp từng vấn đề RIÊNG của người tham gia.

Nội Dung Gồm 2 Buổi Coaching
Nội Dung Gồm 2 Buổi Coaching


Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn