[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Bộ 66 Videos Hướng Dẫn Chi Tiết Kiếm 100trtháng từ KD Online của giảng viên Lê Chí Linh

Share Bộ 66 Videos Hướng Dẫn Chi Tiết Kiếm 100tr/tháng từ KD Online bao gồm những video bài giảng mới nhất đến thời điểm hiện tại. Nội dung khóa học giúp các bạn hiểu TẤT TẦN TẬT về kinh doanh online, hướng dẫn chi tiết nhất về kinh doanh online, giúp các bạn kiếm được tiền từ việc KD online,…

Share Bộ 66 Videos Hướng Dẫn Chi Tiết Kiếm 100trtháng từ KD Online

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Cách lựa chọn sản phẩm để kinh doanh, phân tích độ lớn thị trường

✅ Cách lên kế hoạch kinh doanh, Marketing, bán hàng, upsell…

✅ Cách quảng cáo Sản phẩm lên Facebook, Google…

✅ Cách để 1 Telesale chuyên nghiệp, nghệ thuật chốt sale

✅ Kinh nghiệm quý báu khi kinh doanh ở thời 4.0

Nội Dung Khóa Học

Phần 1
Khởi Nghiệp Pro 4.0 Phần 1
Tập 1 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 2 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 3 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 4 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 5 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 6 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 7 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 8 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 9 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Phần 2
Tập 10 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 11 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 12 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 13 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 14 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 15 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 16 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 17 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 18 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 19 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 20 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 21 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 22 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 23 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 24 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 25 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 26 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 27 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 28 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 29 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 30 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 31 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 32 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 33 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 34 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 35 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 36 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Phần 3
Tập 37 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 38 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 39 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 40 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 41 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 42 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 43 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 44 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 45 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 46 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 47 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 48 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 49 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 50 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 51 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 52 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 53 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 54 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 55 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 56 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 57 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 58 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Phần 4
Tập 59 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 60 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 61 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 62 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 63 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
Tập 64 – Khởi Nghiệp Pro 4.0

 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn