[masp]VipUnica2021[/masp]


[giaban]50,000đ[/giaban]

[giacu]999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO KTCITY
[/mota]


[chitiet]

Khoá học: Become a Script Writer - Trở thành một biên kịch - Thu nhập từ 500$-1000$ mỗi tháng từ việc viết kịch bản viral trên các nền tảng TikTok - Facebook - Youtube

Bạn sẽ nhận được

Nắm rõ các kiến thức cần có để trở thành một biên kịch chuyên nghiệp
Thấu hiểu các loại kịch bản cũng như cách áp dụng các loại kịch bản trong cuộc sáng tạo sản phẩm viral
Biết cách lên ý tưởng nội dung một cách logic
Nắm rõ các đường dây nhân vật và cách sắp đặt câu chuyện hợp lý
Biết cách phối hợp với nhà sản xuất để tối ưu kịch bản
Thấu hiểu cách sáng tạo các kịch bản viral trên mạng xã hội

Nội dung học tập

Chương 1: Tổng quan về nghề Biên Kịch

 • Bài 1: Chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào nghề biên kịch
 • Bài 2: Biên kịch là ai? Có nhiệm vụ gì?
 • Bài 3: Khái niệm chung và riêng của kịch bản

Chương 2: Những kỹ năng cơ bản của nghề biên kịch

 • Bài 4: Những cách trình bày kịch bản chính thống (điện ảnh, truyền hình, tài liệu, TVC)
 • Bài 5: Cách trình bày kịch bản thời đại (TikTok, youtube, facebook)
 • Bài 6: Bước khởi động ý tưởng - bài tập 1
 • Bài 7: Từ ý tưởng đến kịch bản tóm tắt - bài tập
 • Bài 8: Xây dựng kịch bản chi tiết - bài tập

Chương 3: Cách tồn tại và tạo thu nhập trong môi trường biên kịch

 • Bài 9: Phương pháp tìm kiếm Job - Bắt đầu với công việc nhỏ.
 • Bài 10: Làm việc nhóm và thiết lập mối quan hệ
 • Bài 11: Khẳng định sự nôi trội, tạo uy tín với nhà sản xuất
 • Bài 12: Cách đinh giá kịch bản - ví dụ

Chương 4: Trở thành một biên kịch chuyên nghiệp

 • Bài 13: Sự khác nhau giữa một biên kịch thường và biên kịch chuyên nghiệp
 • Bài 14: Trở thành một góc của tam giác vàng (Đạo diễn - biên kịch - DOP)
 • Bài 15: Những phương pháp bảo vệ chất xám của một biên kịch chuyên nghiệp

Chương 5: Kịch tạo ra những kịch bản mạng xã hội thành công

 • Bài 16: 30% may mắn - 70% kỹ năng - Tận dụng như thế nào?
 • Bài 17: Tính nghệ thuật trong những kịch bản mạng xã hội - trending
 • Bài 18: Từ tư duy cá nhân đến tư duy tập thể sản xuất
 • Bài 19: Mẹo dự đoán sản phẩm thành công

Chương 6: Kinh nghiệm cá nhân của một biên kịch chuyên nghiệp

 • Bài 20: Những rủi ro gặp phải và cách khắc phục của một biên kịch chuyên nghiệp
 • Bài 21: Đạo đức nghề biên kịch
 • Bài 22: Lời nhắn nhủ đến các biên kịch tương lai


Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn