[masp]free[/masp]


[giaban]0,000đ[/giaban]

[giacu]999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO KTCITY
[/mota]


[chitiet]

Digifox - Tracking, đo lường và báo cáo trong Digital Marketing – Thế Bá
    
    💠Nội dung bài học

▶️ Phần 1 Mở đầu
Phần 1 - Bài 01 Giới thiệu tổng quan về khóa học.mp4
▶️ Phần 2 Bắt đầu đo lường từ đâu
Phần 2 - Bài 01 Google Tag Manager là gì Tại sao lại phải sử dụng.mp4
Phần 2 - Bài 02 Làm sao để cài đặt Google Tag Manager Có những cách nào để cài đặt.mp4
Phần 2 - Bài 03 Google Analytics là gì Tại sao nên sử dụng.mp4
Phần 2 - Bài 04 Làm sao để cài đặt Google Analytics.mp4
Phần 2 - Bài 05 Cách sử dụng Google Analytics cơ bản.mp4
▶️ Phần 3 Theo dõi đo lường cái gì
Phần 3 - Bài 01 Làm thế nào để theo dõi và đo lường chiến dịch Digital Marketing.mp4
Phần 3 - Bài 02 Cách đo lường các sự kiện trên website.mp4
Phần 3 - Bài 03 Làm thế nào để thiết lập mục tiêu chuyển đổi trong Google Analytics.mp4
▶️ Phần 4 Theo dõi kết quả của việc đo lường
Phần 4 - Bài 01 Google Data Studio là gì.mp4
Phần 4 - Bài 02 Những yếu tố bên trong Google Data Studio cần phải biết.m.mp4
Phần 4 - Bài 03 Làm thế nào để xây dựng báo cáo trong Google Data Studio..mp4
Phần 4 - Bài 04 Tổng kết khoá học.mp4

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn