[masp]VipUnica2021[/masp]


[giaban]50,000đ[/giaban]

[giacu]999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO VBA
[/mota]


[chitiet]

VBA Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao


Giới thiệu khóa học

Bạn đang sử dụng Excel như một phần không thể thiếu trong công việc của mình. Tuy nhiên, Excel vẫn chưa thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của bạn. Bạn vẫn phải làm rất nhiều công việc lặp đi lặp lại một cách thủ công. Và với số lượng dữ liệu lớn, bạn vẫn ước có một công cụ gì đó giúp bạn tự động hóa được toàn bộ công việc này. Bạn đã nghe nói đến VBA, Macro. Nhưng với bạn, nó vẫn là cái gì đó rất khó, mà chỉ "dân công nghệ" mới có thể làm được. Có thể, bạn rất muốn thử học VBA, Macro, nhưng bạn chưa biết bắt đầu từ đâu? học cái gì trước, cái gì sau? Hãy tham gia khoá học này để:

  • Được học từ đầu, từ cơ bản đến nâng cao kiến thức về VBA

  • Nắm rõ cách sử dụng: Macro, Variable, Sub, Fuction, Userform, vòng lặp For, lệnh điều khiển IF ELSE...

  • Được giới thiệu các ứng dụng có thể dùng được ngay trong công việc

  • Khóa học thiết kế theo phương pháp L.I.P.E, cung cấp đầy đủ giáo trình từ lý thuyết đến các bài thực hành sau mỗi bài, các bài kiểm tra sau từng chương và bài thi hết khóa học, giúp học viên trau dồi kỹ năng ngay sau khi học

  • Được trợ giúp trực tiếp từ giảng viên, trả lời thắc mắc của bạn trong hệ thống diễn đàn lớp học VBA là một công cụ tuyệt vời mà Microsoft bổ sung cho không chỉ Excel, mà toàn bộ các công cụ Office khác, để giúp người dùng như bạn tự mình tạo ra được các hàm dành cho riêng bạn, tự động hóa các công việc lặp lại với dữ liệu lớn, tạo ra được các Form nhập liệu quản lý phức tạp theo ý bạn, ...và rất nhiều thứ khác nữa. Đầu tư cho việc học luôn luôn sinh lời.

Hãy đầu tư cho bản thân ngay hôm nay và làm chủ kỹ năng VBA.

Chúc bạn thành công!

 Nội dung khóa học

Phần 1: Làm quen với VBA
Bài 1: Cách học tập hiệu quả (Các bạn đọc phần này trong mục tài liệu trước khi vào học từng video nhé)
Bài 2: Làm quen với VBA - 05:41
Bài 3: Macro: cách tạo một Macro - 07:46
Bài 4: Sửa lại code Macro như thế nào đây? - 12:08
Bài 5: Cách sử dụng Relative References trong Macro - 15:39
Bài 6: 3 cách gán nút cho Macro cực sinh động - 07:31
Bài 7: Hiểu rõ hơn về trình soạn thảo VBA - VBA Editor - 17:29
Bài 8: Cú pháp (Syntax) của VBA - 12:35
Bài 9: Bảo vệ code VBA của bạn như thế nào? - 03:30
Phần 2: Làm việc với Biến, Sub và Function
Bài 10: Biến, các kiểu biến và làm việc với biến trong VBA - 18:34
Bài 11: String và các hàm xử lý chuỗi - 13:09
Bài 12: Datetime và các hàm xử lý ngày tháng - 17:56
Bài 13: Sub và Function: sự khác biệt và khi nào sử dụng (Phần 1) - 09:29
Bài 14: Sub và Function: sự khác biệt và khi nào sử dụng (Phần 2) - 12:17
Bài 15: Phạm vi của Biến: dùng biến trong toàn bộ chương trình - 12:20
Phần 3: Xử lý lỗi và gỡ rối chương trình
Bài 16: Giới thiệu về gỡ rối (Debug) trong VBA - 10:05
Bài 17: Xử lý khi gặp lỗi như thế nào? - 16:23
Phần 4: Các đối tượng trong VBA(VBA Objects)
Bài 18: Các đối tượng đặc biệt hay dùng trong VBA - 07:23
Bài 19: Quan trọng: cách chọn, tương tác tới Cells, Range - 08:53
Bài 20: Worksheets: tự động nhân bản Sheets với VBA - 15:44
Bài 21: Range và Array: cách lấy dữ liệu từ Range và cho vào Array - 16:36
Bài 22: Các cách chọn ra vùng dữ liệu hiện tại và copy ra vùng khác - 08:16
Bài 23: Di chuyển nhanh trong Range với hàm End - 09:12
Bài 24: Ứng dụng: cách tìm ra dòng cuối cùng trong vùng dữ liệu - 11:25
Bài 25: Đặc biệt: Code gọn gàng với từ khóa With - 10:02
Phần 5: Tương tác với người sử dụng với các hộp thoại
Bài 26: Message Box - 07:30
Bài 27: Input Box - 06:51
Bài 28: Sử dụng Inputbox lấy vào 1 vùng dữ liệu - 11:33
Phần 6: Biểu thức logic và lệnh điều khiển IF
Bài 29: Điều khiển rẽ nhánh với biểu thức IF - 06:03
Bài 30: Hai cách sử dụng IF lồng IF - 04:33
Bài 31: Sử dụng nhiều điều kiện logic với AND và OR - 08:57
Bài 32: Sử dụng Select ... case - 07:59
Phần 7: Sử dụng vòng lặp để tự động hóa công việc
Bài 33: Vòng lặp For ... Next - 12:31
Bài 34: Vòng lặp đối tượng trong mảng For Each - 08:11
Bài 35: Vòng lặp điều kiện Do Until - 11:47
Bài 36: Vòng lặp điều kiện Do While - 07:39
Bài 37: Quan trọng: Cách tăng tốc độ cho vòng lặp - 09:49
Bài 38: Mở chọn files với OpenFileName - 19:22
Bài 39: Tìm kiếm dữ liệu trong Sheet với Find - 22:40
Bài 40: Ứng dụng: Tách một file nhiều sheet thành nhiều file - 09:11
Phần 8: Làm việc với UserForm
Bài 41: Tạo ra một UserForm mới - 05:14
Bài 42: Làm việc với Nút (Button) - 09:09
Bài 43: Mở và đóng một UserForm - 12:00
Bài 44: Làm việc với ô nhập chuỗi (Textbox) - 11:40
Bài 45: Làm việc với nút chọn (Option Button) - 19:49
Bài 46: Làm việc với Checkbox - 11:24
Bài 47: Làm việc với ngày tháng trên Userform - 10:59
Bài 48: Sử dụng Tab Index giúp dễ dàng nhập liệu trên Userform - 05:29
Bài 49: Ứng dụng: Tạo ra Userform nhập liệu nâng cao (phần 1) - 27:43
Bài 50: Ứng dụng: Tạo ra Userform nhập liệu nâng cao (phần 2) - 34:26
Bài 51: Gán các chức năng của Form vào Menu Ribbon - 05:57
Phần 9: Tổng hợp báo cáo tự động với VBA
Bài 52: Cách lấy ra vùng chứa dữ liệu và loại bỏ tiêu đề - 08:51
Bài 53: Ứng dụng: Duyệt tất cả các file trong 1 Folder - 15:14
Bài 54: Ứng dụng: Lọc dữ liệu với Advanced Filter cách tạo báo cáo động - 09:49
Bài 55: Ứng dụng: Tổng hợp báo cáo với copy dữ liệu ra một vùng khác - 07:41
Bài 56: Ứng dụng: Tổng hợp báo cáo từ các File khác trong VBA - 15:58
Bài 57: Ứng dụng: Lọc dữ liệu báo cáo với Auto FIlter - 14:52
Phần 10: Tự động thực thi sự kiện của Workbook, Worksheets
Bài 58: Thực thi lệnh khi mở File: Open Workbook Event - 12:47
Bài 59: Thực thi lệnh khi thay đổi dữ liệu trong Sheet: Sheet Change Event - 19:13
Bài 60: Ứng dụng: không cho paste dữ liệu trong một vùng dữ liệu - 15:23
Phần 11: Tổng kết khóa học
Bài 61: Kỹ năng tìm kiếm trong Lập trình - 08:27
Bài 62: Bài tập cuối khóa VBA - 01:12

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn