[masp]VipVBA[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO NGUYỄN ĐỨC THANH
[/mota]


[chitiet]

Tự tay lập trình hệ thống bán hàng Point of Sales sử dụng VBAKhoá học sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách để có thể tạo ra một hệ thống bán hàng theo kiểu Point Of Sales ngay trong Excel sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA và kiến thức nâng cao về Userform

Danh sách bài học

 • 1 – Tạo một command button có ảnh trên Userform
 • 2 – Tạo command button bằng code
 • 3 – Gán code sự kiện cho command button được tạo ra bằng code
 • 4 – Layout hàng ngang đơn giản cho các command buttons
 • 5 – Layout theo hàng và cột theo settings cho command buttons
 • 6 – Ghi dữ liệu từ command buttons ra hoá đơn
 • 7 – Load dữ liệu linh hoạt vào command buttons trên form
 • 8 – Xử lý trường hợp mặt hàng được đặt nhiều lần trên 1 hoá đơn
 • 9 – Hoàn thành dữ liệu cho hoá đơn POS
 • 10 – Trang trí hoá đơn và thêm các thông tin cần thiết
 • 11 – Thêm nút lưu thông tin hoá đơn hàng
 • 12 – Viết sự kiện click cho nút lưu thông tin hoá đơn
 • 13 – Reset hoá đơn để chuẩn bị cho đơn hàng mới
 • 14 – Xoá 1 item trong hoá đơn
 • 15 – Thêm Multipage Controls để tăng tính dễ sử dụng của System
 • 16 – Mở rộng danh sách mặt hàng tự động không cần sửa Userform
 • 17 – Gỡ bỏ giới hạn số lượng mặt hàng trên receipt
 • 18 – Thay đổi Receipt tương ứng khi đặt thêm hàng
 • 19 – Nâng cấp chức năng xoá mặt hàng ra khỏi hoá đơn
 • 20 – Nâng cấp nút reset hoá đơn
 • 21 – Hoàn thiện nút lưu dữ liệu

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn