PP – Lesson 3: Styling & Color Theory

 

SLIDE VERSION TỪ 01/2021
 

SLIDE VERSION TRƯỚC 01/2021
 

 

SLIDE VERSION TRƯỚC 07/2020
 

Tài liệu tham khảo

1. Bài viết

a. Tỉ lệ vàng bố cục trong đời sống và nhiếp ảnh

 

b. Series bài viết Food Photography

c. Bàn về sync-speed

 

2. Video

a. Bố cục căn bản trong nhiếp ảnh

 b. Food photography với ánh sáng tự nhiên

c. Chụp đồ uống trên nền trắng

Backlight là kĩ thuật chụp cơ bản khi chụp đồ uống, nhất thiết phải có để tạo quầng sáng rực lên trong đồ uống.

 

Happy shooting and enjoy photography !!!!

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn