COMBO 5 Khóa - Tư duy lập trình, Thuật toán nền tảng & Lập trình hướng đối tượng - Cyberlearn.vn - 299k

   [masp]Combo Cyberlearn.vn[/masp]


[giaban]299,000đ[/giaban]

[giacu]2,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
 COMBO 5 Khóa - Tư duy lập trình, Thuật toán nền tảng & Lập trình hướng đối tượng - Cyberlearn.vn - 299k
[/mota]


[chitiet]

Combo 5 khóa: Tư duy lập trình, Thuật toán nền tảng & Lập trình hướng đối tượngTrái ngành học lập trình, sinh viên CNTT mất gốc, mất nền tảng lập trình sẽ làm bạn stress và mất tự tin để đi tiếp. Học lập trình mà chỉ chép code thì không thể đi làm được. Khóa học này đã giúp rất nhiều bạn lấy lại nền tảng, giúp các bạn trái ngành đổi nghề tự tin code, học có tư duy, học có phân tích, giải quyết vấn đề cốt lõi của lập trình bất chấp ngôn ngữ lập trình có thay đổi.KHÓA 1: TƯ DUY LẬP TRÌNH, THUẬT TOÁN, HƯỚNG ĐỐI TƯỢNGKHÓA 2: MẢNG NỀN TẢNG NÂNG CAOKHÓA 3: THUẬT TOÁN NỀN TẢNG QUA ỨNG DỤNGKHÓA 4: NỀN TẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNGKHÓA 5: CHUYÊN SÂU LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn