[masp]dunglailaptrinh-minu[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Chia sẻ khóa học lập trình pthon của Dunglailaptrinh.com

DANH SÁCH BỘ KHÓA HỌC

1. Khóa Học Logic Math - Toán Tư Duy Cơ Bản
Logic Math
Mô tả:
Hướng dẫn các dạng toán tư duy cơ bản
Chuẩn bị kiến thức toán nền tảng hữu dụng trong lập trình
Phù hợp với các bạn cấp 2 3, năm 1 đại học, các bạn chuẩn bị theo học ngành kĩ thuật
Chương 1: Biểu đồ flowchart - Flowchart, Loop, Condition, Pseudocode
Chương 2: Số nhị phân, thập phân, lục phân - Binary, Decimal, Hexadecimal
Chương 3: Lý thuyết tập hợp - Set, Venn Diagram
Chương 4: Đại số Logic - Logic Algebra
Chương 5: Tổ Hợp chỉnh hợp và hoán vị - Combinatorics, Permutation
Chương 6: Xác xuất thống kê -Probability
Chương trình học dựa theo cấu trúc môn học toán tư duy tại các trường đại học ở Úc

2. Khóa Học Python - Cơ bản đến nâng cao

Game Python Image
Mô tả:
Học lập trình python từ con số 0
Terminal, cài đặt, sử dụng Python và cmd
Datatype, kiểu dữ liệu và các biến đổi cơ bản
If else, boolean, câu lệnh điều kiện
For while, vòng lặp và các biến đổi liên quan
Function, hàm, tham biến argument parameter, giá trị trả về return value
List, danh sách, lưu trữ nhiều dữ liệu có hệ thống
FileIO, đọc ghi dữ liệu vào file ngoài
Class, cách dùng class, hàm trong class và biến trong class để tổng quát và rút gọn code
Cách nhìn code một cách tổng quát theo chức năng và cách sử dụng
GUI, làm đồ họa với pygame
Bài tập sửa lỗi
Chương trình hỏi người dùng thông tin và hiển thị thông tin ra màn hình
Chương trình tình tiền đi trợ và hỗ trợ khách hàng cho nhân viên bán hàng
Chương trình chơi nhạc Youtube với nhiều menu
Chương trình chơi nhạc Youtube hoàn thiện có đồ họa và nút bấm

3. Khóa Học Game Python (Python)

Game Python Image
Mô tả:
Học tư duy thiết kế game, viết chương trình từ ý tưởng đến code
Đã gồm kiến thức cơ bản về đồ họa, lập trình căn bản
Thực hành làm Đồng Hồ Đếm Ngược, Game Flappy Bird, Game Rắn Săn Mồi.

4. Khóa Học Data Science Cơ Bản (Python)

Data Science Image
Mô tả:
Cách lấy dữ liệu từ web bên ngoài
Kĩ thuật xử lý dữ liệu
Phân tích dữ liệu, vẽ biểu đồ.
Phân tích điểm thi đại học 2020.

5. Khóa Học AI - Trí Tuệ Nhân Tạo Cơ Bản (Python)

AI Image
Mô tả:
Học toán cơ bản, giải tích nhiều biến, đại số tuyến tính, toán logic
Làm việc với ma trận trong python
Thuật toán KNN, KMeans, Linear Regression, Gradient Descent
Xử lý ảnh cơ bản
Phân loại các loài hoa
Nhận dạng chữ số viết tay
Vẽ biểu đồ, làm ứng dụng để minh họa thuật toán (pygame)
Các vấn đề liên quan đến thuật toán đã học, câu hỏi phỏng vấn

Các khóa Bonus Thêm

 Tặng 01. Python và thị giác máy tính - Ths. Nguyễn Hồng Sơn
 Tặng 02. Lập trình Python ứng dụng thực tế
Tặng 03. Lập Trình Python Từ Zero - Hero
Tặng 04. Python cơ bản - Võ Duy Tuấn
[/chitiet]
Full khóa học dunglailaptrinh.com

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn