[masp]fedu-02[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Thực hành thiết kế dữ liệu với SQL qua bài tập
Giới thiệu khóa học
Đối tượng sẽ học khóa này là:
- Người bắt đầu học về backend cần học về dữ liệu trước khi học lập trình
- Những người muốn tìm hiểu về thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ
- Bạn sinh viên cần tìm hiểu cách phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho một ứng dụng web
- Những bạn chưa thiết kế cơ sở dữ liệu lần nào
- Khóa học theo hướng thực hành, "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn từ phần cài đặt, các câu lệnh T-SQL thao tác thế nào, cách thiết kế các bảng dữ liệu theo chức năng của ứng dụng, cách sử dụng công cụ trên giao diện phpmyadmin, thực hành qua dữ liệu của web thực tế.
- Khóa học gồm 4 phần chính, phần 1 hướng dẫn cài đặt và giới thiệu cơ sở dữ liệu, phần 2 hướng dẫn học câu lệnh sql, phần 3 thực hành phân tích và hiểu bản chất dữ liệu của website bán hàng, phần 4 thực hành phân tích và dựng dữ liệu của website zing.vn.
- Ý nghĩa của phần học dữ liệu giúp học viên có kiến thức nền tảng về thiết kế dữ liệu quan hệ, một phần không thể thiếu trong lập trình ứng dụng và lập trình backend.
- Sau khi học xong bạn có thể thiết kế được cơ sở dữ liệu cho các website thông dụng như website tin tức và website bán hàng.
- Đọc và hiểu được các bảng dữ liệu của một website.
- Phân tích dữ liệu và thiết lập quan hệ dữ liệu cho một ứng dụng 
Nội dung khóa học
Giới thiệu và cài đặt
  001- Giới thiệu cơ sở dữ liệu (09:02)
  002- Cài đặt mysql (04:01)
002 - Các khái niệm cơ bản các kiểu cơ sở các kiểu table
  003- Các khái niệm cơ bản về bảng dữ liệu (04:36)
  004- Các kiểu dữ liệu và kiểu table thông dụng trong MySQL (07:16)
003 - Các câu lệnh T - SQL
  005- Tạo cơ sở dữ liệu (04:28)
  006- Câu lệnh tạo bảng và khoá chính (05:44)
  007- Thao tác với cơ sở dữ liệu bằng giao diện đồ hoạ (02:30)
004 - Thực hành phân tích và thiết kế dữ liệu cho web bán hàng
  008- Ba cách sử dụng câu lệnh thêm mới dữ liệu (07:10)
  009- Giới thiệu bài tập thực hành tạo dữ liệu cho website bán hàng cơ bản (08:42)
  010- Giới thiệu về khoá ngoại (10:33)
  011- Áp dụng khoá ngoại để tạo bảng chi tiết đơn hàng (07:40)
005- Thực hành các câu lệnh SQL
  012- Thực hành thao tác với ngôn ngữ SQL (08:51)
  013- Cách thay đổi bảng mã unicode cho dữ liệu (08:49)
  014- Thực hành câu lệnh SQL insert (06:30)
  015- Cách sao lưu di chuyển dữ liệu (04:34)
  016- Cách truy vấn dữ liệu trên một bảng với các toán tử điều kiện (10:36)
  017- Cách truy vấn dữ liệu nhiều bảng (08:25)
006 - Thực hành thao tác với khóa ngoại trong dữ liệu web bán hàng
  018- 4 cách truy vấn sử dụng khoá ngoại (08:30)
  019- Kết nối hai bảng sử dụng cú pháp INNER JOIN - ON (03:16)
  020- Phân biệt LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN qua bài tập (09:32)
  021- Cách đặt alias cho các bảng và cột dữ liệu (05:24)
  022- Cách nối dữ liệu hai cột với nhau trong bảng kết quả (04:33)
007 - Các hàm SQL thông dụng
  023- Cách định dạng ngày tháng (08:24)
  024- Hàm cắt nội dung text (02:17)
  025- Câu lệnh sửa dữ liệu (05:08)
  026- Câu lệnh xoá dữ liệu (03:57)
008 - Thực hành phân tích và thiết kế dữ liệu cho website zing.vn
  027- Thực hành kiến thức SQL qua bài tập thực hành thiết kế dữ liệu zing.vn (09:02)
  028- Phân tích dữ liệu cho danh mục tin hai cấp (10:44)
  029- Hoàn hoàn thiện phần bảng dữ liệu (02:05)
  030- Tạo bảng (11:23)
  031- Đánh chỉ mục và cách tạo ràng buộc dữ liệu dựa trên khoá ngoại (10:21)
  032- Cách thao tác nhanh với giao diện phpmyadmin (05:13)
  033- Vai trò của truy vấn dữ liệu trong qui trình lập trình web (04:21)
  034- Truy vấn dữ liệu menu đa cấp (06:43)
  035- Truy vấn dữ liệu phần tin nổi bật (08:40)
  036- Truy vấn 3 tin mới (02:37)
  037- In danh sách tin (03:54)
  038- Truy vấn dữ liệu cho khối multimedia (12:04)
  039- Truy vấn dữ liệu danh mục (05:32)
  040- Truy vấn khối dữ liệu danh mục (08:19)
  041- Hoàn thiện truy vấn dữ liệu của trang tin (03:31)
Giảng Viên: Thầy Nguyễn Đức Việt
Giảng viên với 12 năm trong nghề thiết kế, lập trình web. Anh đã và đang giảng dạy, đào tạo cho khoảng hơn 10.000+ học viên thiết kế, lập trình web tại Việt Nam. Tốt nghiệp khoa CNTT, Đại học bách khoa Hà Nội. Từng làm việc trong nhiều dự án lớn thuộc tập đoàn lớn, anh đã và đang tham gia rât nhiều dự án Freelancer về thiết kế đồ họa nên kinh nghiệm thực tế dồi dào, mong muốn đem những kinh nghiệm này chia sẻ cho tất cả mọi người, giúp các bạn có được những hành trang quý báu trên con đường sự nghiệp.
Từng du học nghành thiết kế đồ họa đa phương tiện – tại tập đoàn Aptech Limited – Bangalore Ấn Độ theo chương trình giảng viên tài năng.
Tốt nghiệp khoa CNTT, Đại học bách khoa Hà Nội.

[/chitiet]

Thực hành thiết kế dữ liệu với SQL qua bài tậpAnt Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn