[masp]ts-lethamduong[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Tạo động lực cho nhân viên  - Lê Thẩm Dương
Giới thiệu khóa học
Sự thành bại của mỗi doanh nghiệp được tạo nên từ 4 nhân tố chính: Chiến lược kinh doanh, Tổ chức, Lãnh đạo và Kiểm tra đánh giá. Trong đó năng lực và kỹ năng lãnh đạo của nhà quản trị là yếu tố then chốt để dẫn dắt doanh nghiệp trên bước đường thành công. Khóa học giúp bạn hiểu được nhân viên của bạn cần gì, cách để thỏa mãn họ nhanh nhất, khiến họ hăng hái lao động mà không tốn nhiều công sức hay phải tăng quỹ lương của công ty.
Lợi ích từ khoá học
Nắm được 5 nhu cầu cơ bản của mỗi nhân viên và nhận biết được sự hiện thân của 5 nhu cầu đó trong công ty mình
Vận dụng các giải pháp tinh thần trong 1 tháng để thay đổi thái độ của nhân viên đối với cấp trên
Tự mình áp dụng được 6 giải pháp động viên khiến nhân viên làm việc với công suất cao hơn
Phù hợp với
Những nhà quản lý muốn nhận được sự nể trọng, yêu kính từ cấp dưới
Những người đứng đầu doanh nghiệp: Giám đốc, trưởng phòng... muốn phát huy hết hiệu suất làm việc của nhân viên
Những người muốn học về kỹ năng lãnh đạo
NỘI DUNG 
Chương 1: Mở đầu
3 Bài
Bài 1: Giới thiệu nghề kinh doanh
02:46

Bài 2: Nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên
10:53

Bài 3: 6 điểm nhà quản lý cần thoả mãn nhân viên
10:16
Chương 2: Cơ sở của lý thuyết động viên
2 Bài

Bài 1: Thỏa mãn động cơ của nhân viên
11:26

Bài 2: Nhu cầu của nhân viên khi làm việc tại doanh nghiệp
10:19
Chương 3: Các giải pháp động viên
8 Bài

Bài 1: Những điều cần lưu ý
08:21

Bài 2: Giải pháp 1: Làm phong phú hoặc mở rộng
07:39

Bài 3: Giải pháp 2: Gia tăng sự tham gia của nhân viên
12:42

Bài 4: Giải pháp 3: Khen
12:44

Bài 5: Giải pháp 4: Thăng tiến
06:09

Bài 6: Giải pháp 5: Cải thiện môi trường làm việc
06:27

Bài 7: Giải pháp 6: Tiền
07:56

Bài 8: Chú ý
08:55
TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mà còn là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, hoạt động thực tiễn...
• Năm 1982 - 1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội
• Năm 1989 - 1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh
• Năm 1998 - 2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

[/chitiet]
Tạo động lực cho nhân viên  - Lê Thẩm Dương

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn