[masp]Eduzom-15[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học Ts. Lê Thẩm Dương 

DANH SÁCH KHÓA HỌC

Kn18 - TS Lê Thẩm Dương - Gọi vốn

Kn20 - TS Lê Thẩm Dương - Quản trị vận hành

Kn16 - Lê Thẩm Dương-Thẩm định lòng tin

Kn13 - Lê Thẩm Dương - Kỹ năng tuyển dụng nhân viên

Kn15 - Lê Thẩm Dương - Tổng quan về quản trị rủi ro

Kn14 - Lê Thẩm Dương - Kỹ năng động viên trong thời đại mới

Kn12 - Lê Thẩm Dương - Chiến lược tài chính

Kn17 - TS Lê Thẩm Dương - Tổng quan về khởi nghiệp

Kn19 - TS Lê Thẩm Dương - Quản trị nhân tài

Kn16 - TS Lê Thẩm Dương-Thẩm định lòng tin

Kn07 - Lê Thẩm Dương - Tiết lộ bí quyết để giao tiếp thành công

Kn08 - Lê Thẩm Dương - Tổng quan về quản trị mâu thuẫn

Kn09 - Lê Thẩm Dương - Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao

Kn11 - Lê Thẩm Dương - Tạo động lực cho người khác - Tạo thành công cho chính mình

Kn01 - Lê Thẩm Dương - Thấu hiểu bản thân mở lối thành công

Kn03 - Lê Thẩm Dương - Đam mê chìa khóa của thành công

Kn04 - Lê Thẩm Dương - Quản trị cảm xúc

Kn05 - Lê Thẩm Dương - Lãnh đạo là một nghề phải học

Kn02 - Lê Thẩm Dương - Thay đổi tư duy đột phá thành công

Kn06 - Lê Thẩm Dương - Học để trở thành lãnh đạo cấp cao

Kn10 - Lê Thẩm Dương - Trí tuệ cảm xúc - Quyết định thành công

Qt02 - Lê‌ ‌Thẩm‌ ‌Dương-‌ ‌Học‌ ‌để‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌lãnh‌ ‌đạo‌ ‌cấp‌ ‌cao‌ ‌


Bộ Video TS. Lê Thẩm Dương

BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

CÓ BẦU TRƯỚC MỚI LẤY HAY LẤY RỒI MỚI CÓ BẦU

KỸ NĂNG BÁN HÀNG

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO-QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

SINH VIÊN THỜI HỘI NHẬP

TƯ DUY ĐỘT PHÁ

BỨT PHÁ CÙNG SINH VIÊN

KHÁC BIỆT HAY LÀ CHẾT

NHỮNG ĐIỀU VÔ CÙNG QUAN TRỌNG

HỌC TỪ THẤT BẠI

ĐỪNG THUA TRÊN S N NHÀ

THAY ĐỔI TƯ DUY

BÁN HÀNG THỜI KHỦNG HOẢNG

CHIẾN LƯỢC LẤY CHỒNG CỦA GÁI Ế

VÌ SAO TÔI THẤT BẠI

KHÁM PHÁ ĐIỂM MẠNH BẢN TH N

KỸ NĂNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NH N

LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI

NGHỆ THUẬT YÊU

NÓI CHUYỆN VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

SÁNG TẠO TƯ DUY ĐỘT PHÁ

TÌNH YÊU LÀ GÌ

TẠO ĐỘNG LỰC KINH DOANH

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG

LÀM CHỦ BẢN THÂN VÀ QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI

[/chitiet]
Bộ Ts. Lê Thẩm Dương 

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn