[masp]ts-lethamduong[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
 Quản trị nhân tài - Lê Thẩm Dương
Giới thiệu khóa học
Để thành công, ngoại trừ năng lực của bản thân, bạn cần có các cộng sự giỏi trong mọi lĩnh vực. Vậy làm thế nào để nhận diện và thu hút người phù hợp. Khóa học này sẽ trả lời cho bạn.
Lộ trình học tập:
Khóa học bao gồm các nội dung:
Định nghĩa nhân tài và những lầm tưởng về người tài.
Cách nhận diện người tài và vai trò thiết yếu của người tài trong doanh nghiệp.
Khái niệm về quản trị nhân tài và các giải pháp quản trị nhân tài.
Các chiến lược trong quản trị nhân tài.
Lợi ích từ khoá học
Hiểu hơn các khái niệm về người tài và và quản trị nhân tài trong doanh nghiệp.
Biết cách vận dụng nhân tài trong phát triển doanh nghiệp.
Phù hợp với
Ban lãnh đạo doanh nghiệp.
Nhà sáng lập doanh nghiệp.
Học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh.
Các cá nhân muốn xây dựng sự nghiệp.
NỘI DUNG 
Chương 1: Tổng quan- Nhận thức - Hệ quy chiếu
2 Bài
Bài 1: Thách thức của doanh nghiệp trong thời kì 4.0 (Phần 1)
10:51
Bài 2: Thách thức của doanh nghiệp trong thời kì 4.0 (Phần 2)
06:28
Chương 2: Quản trị nhân tài
11 Bài
Bài 1: Nhận diện người tài (Phần 1)
09:21
Bài 2: Nhận diện người tài (Phần 2)
11:49
Bài 3: Nhận diện người tài (Phần 3)
06:30
Bài 4: Vai trò của người tài
08:36
Bài 5: Khái niệm về quản trị nhân tài
12:19
Bài 6: Chiến lược nhân sự (Phần 1)
13:15
Bài 7: Chiến lược nhân sự (Phần 2)
23:42
Bài 8: Chiến lược nhân sự (Phần 3)
05:15
Bài 9: Giải pháp quản trị nhân tài nhóm 1: Giải pháp kích hoạt (vật chất)
09:02
Bài 10: Giải pháp quản trị nhân tài nhóm 2: Giải pháp thúc đẩy (tinh thần) phần 1
07:05
Bài 11: Giải pháp quản trị nhân tài nhóm 2: Giải pháp thúc đẩy (tinh thần) phần 2
08:05
TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mà còn là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, hoạt động thực tiễn...
• Năm 1982 - 1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội
• Năm 1989 - 1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh
• Năm 1998 - 2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

[/chitiet]
Quản trị nhân tài - Lê Thẩm Dương

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn