[masp]ts-lethamduong[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
 Làm chủ cảm xúc - Thúc đẩy thành công - Lê Thẩm Dương
Giới thiệu khóa học
Nghệ thuật giao tiếp đòi hỏi một quá trình luyện tập và thực hành hàng ngày, trong đó làm chủ cảm xúc góp một phần không nhỏ đến thành công trong giao tiếp. Ở những tình huống cụ thể, chúng ta có thể phát sinh những cảm xúc tiêu cực hoặc tích cực khác nhau nhưng để làm chủ được những cảm xúc đó không phải ai cũng làm được. Khóa học Làm chủ cảm xúc gồm 14 bài chia làm 4 chương mang đến cho học viên các kĩ năng cần thiết để làm chủ cảm xúc trong giao tiếp, giúp học viên giao tiếp thành công hơn và hiệu quả hơn.
Lợi ích từ khoá học
Quản trị được cảm xúc của bản thân
Phát triển các kĩ năng làm chủ cảm xúc
Phù hợp với
Khóa học phù hợp với mọi đối tượng muốn phát triển kỹ năng làm chủ cảm xúc và làm chủ nghệ thuật giao tiếp.
NỘI DUNG 
Chương 1: Cảm xúc trong cuộc sống
4 Bài
Bài 1: Tổng quát về cảm xúc
14:44
Bài 2: Nguyên nhân sinh ra cảm xúc
13:29

Bài 3: Phản ứng của cảm xúc trong cuộc sống
05:27

Bài 4: Vai trò của cảm xúc trong cuộc sống
06:55
Chương 2: Quản trị cảm xúc
2 Bài

Bài 1: Mục tiêu của quản trị cảm xúc
11:27
Bài 2: Nội dung quản trị cảm xúc
09:17
Chương 3: Nâng cao trí tuệ cảm xúc
3 Bài

Bài 1: Nhận diện cảm xúc
08:30

Bài 2: Đặc điểm trí tuệ cảm xúc
14:31
Bài 3: Kỹ năng nâng cao trí tuệ cảm xúc
09:36
Chương 4: Kỹ năng làm chủ cảm xúc
5 Bài

Bài 1: Kỹ năng làm chủ cảm xúc (P.1)
07:58

Bài 2: Kỹ năng làm chủ cảm xúc (P.2)
10:11

Bài 3: Loại bỏ cảm xúc tiêu cực
07:29

Bài 4: Biểu hiện kém thông minh cảm xúc
09:48
Bài 5: Tổng hợp và rút ra bài học
03:14
TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mà còn là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, hoạt động thực tiễn...
• Năm 1982 - 1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội
• Năm 1989 - 1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh
• Năm 1998 - 2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

[/chitiet]
 Làm chủ cảm xúc - Thúc đẩy thành công - Lê Thẩm Dương

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn