[masp]elsoft.vn[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Khóa học Revit Structure Thiết kế kết cấu – Tập 2
Giới thiệu khóa học
Sau khi hoàn thành Khóa học Revit Structure 2015 – Tập 1, Các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn các tính năng của phần mềm. Khóa học Revit Structure 2015 – Tập 2: Thiết kế chi tiết sẽ giúp bạn khám phá những tính năng đó. Khóa học sẽ hướng dẫn chi tiết các công cụ hỗ trợ để các bạn khai thác triệt để các tính năng của phần mềm, Giúp các bạn vượt qua những lỗi thường gặp khi sử dụng phần mềm, hướng dẫn các bạn nhiều thủ thuật để xuất được một bộ hồ sơ thiết kế nhanh – đẹp – đúng.
Khóa học giúp cho các bạn thấy được mối tương quan giữa phần mềm Revit với các phần mềm khác, để các bạn nhận ra tầm qua trong của Revit trong BIM là như thế nào.
Để cập nhật những tính năng mới nhất của  phần mềm, Khóa học sẽ hướng dẫn cho các bạn những tính năng mới của phần mềm Revit 2016.
Khóa học Revit Structure2015- Tập 2: Thiết kế chi tiết sẽ giúp các bạn có cái nhìn đầy đủ nhất cho phần mềm này. Khóa học cung cấp cho các bạn và bài giảng với chất lượng HD, các thực hành theo từng bài học và một bộ tool hỗ trợ cho Revit. Khóa học sẽ giảm tải khối lượng công việc hàng ngày của các bạn.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Bài học [79 video]
   01. Tự động bố trí thép cột và dầm trong Revit 22:24
   02. Tự động bố trí thép móng trong Revit 20:26
   03. Tự động bố trí thép sàn trong Revit 09:35
   04. Tự động bố trí thép tường, gờ trong Revit 20:33
   05. Quản lý bố trí thép tự động trong Revit 08:53
   06. Tìm hiểu thư viện tiêu chuẩn trong Revit 05:21
07. Tìm hiểu công cụ đánh số cấu kiện tự động trong Revit Miễn phí 07:17
   08. Tìm hiểu công cụ chuyển view thành file Autocad trong Revit 03:21
   09. Tìm hiểu công cụ Nhập text vào Revit 05:51
10. Thiết lập hiển thị trong phân tích kết cấu trong Revit Miễn phí 09:20
   11. Thiết lập tải trọng và tổ hợp tải trọng trong Revit 11:56
   12. Kiểm tra phân tích kết cấu trong Revit 17:04
13. Gối đỡ trong Revit Miễn phí 06:49
   14. Chất tải trong Revit 15:48
   15. Extension Analysis: Phân tích tải trọng cho toàn bộ khung trong Revit 09:45
16. Extension Analysis: Phân tích tải trọng cho dầm và khung trong Revit Miễn phí 11:58
   17. Extension Analysis: Phân tích tải trọng cho sàn trong Revit 07:49
   18. Extention Analysis: Phân tích tải trọng cho vì kèo trong Revit 06:00
   19. Extention Analysis: Phân tích kết cấu cho Mass trong Revit 14:35
20. Xây dựng nhanh lưới trục trong Revit Miễn phí 06:45
   21. Tìm hiểu công cụ so sánh file trong Revit 05:48
   22. Xây dựng nhanh khung nhà kết cấu thép trong Revit 11:23
   23. Thiết kế hỗn hợp trong Revit 13:46
   24. Thiết kế khối Mass trong Revit 13:18
   25. Tạo mô hình kết cấu từ Execl 12:34
   26. Thiết kế nhà gỗ trong Revit 19:30
   27. Triển khai chi tiết cho mặt bằng trong Revit 16:28
   28. Triển khai chi tiết cho mặt bằng móng trong Revit 16:20
    29. Triển khai chi tiết cho 3D móng trong Revit 11:58
   30. Triển khai chi tiết cho dầm trong Revit 23:10
   31. Triển khai chi tiết cho mặt cắt dầm trong Revit 07:43
   32. Triển khai chi tiết cho 3D dầm trong Revit 16:38
   33. Triển khai chi tiết cho sàn trong Revit 17:49
   34. Triển khai chi tiết cho cầu thang trong Revit 19:30
   35. Triển khai chi tiết khi vẽ thép bằng Extension trong Revit 14:54
   36 Tổng quan về thống kê trong Revit 07:28
   37. Thống kê cột và dầm trong Revit 17:36
   38. Thống kê sàn và móng trong Revit 11:00
   39. Quản lý về đánh số thép trong Revit 18:19
   40. Thống kê thép trong Revit 18:06
   41. Thống kê hình dạng thép trong Revit 19:47
   42. Xuất bảng thống kê sang Execl trong Revit 14:21
   43. Liên kết Execl vào Revit 15:32
   44. Thiết lập Keynote để ghi chú trong Revit 17:34
   45. Tính khối lượng ván khuôn trong Revit 13:48
   46. Ứng dụng Keynote lập dự toán trong Revit 10:42
   47. Tổng quan và thiết lập bản vẽ trong Revit 21:15
   48. Hiệu chỉnh bản vẽ trong Revit 20:32
   49 Ghi chú trong bản vẽ trong Revit 04:42
   50. Quản lý bản vẽ trong Revit 10:07
   51. Đánh dấu sửa đổi bản vẽ trong Revit 11:26
   52. Chuyển bản vẽ thành file ảnh và PDF trong Revit 09:29
   53. Chuyển File qua AutoCad trong Revit 13:00
   54. In ấn trong Revit 12:35
   55. Liên kết với AutoCad trong Revit 17:38
   56. Liên kết Revit Structure với Revit Architecture 26:48
   57. Thiết lập làm việc nhóm trong Revit 11:43
   58. Thực hành làm việc nhóm trong Revit 12:37
   59. Triển khai chi tiết vẽ cốt thép bằng ASD Reinforcement 16:28
   60. Triển khai chi tiết liên kết thép bằng ASD Steel 07:38
   61. Liên kết Revit Structure với Tekla Structures 11:42
   62. Liên kết Revit Strucutre với Etabs 19:47
   63. Liên kết Revit Strucutre với Robot Structural 32:58
   64. Liên kết Revit Strucutre với Navisworks 06:19
   65. Giới thiệu tính năng mới của Revit 2016 10:37
   66. Các điểm mới chung Revit 2016 11:47
   67. Các điểm mới của Revit Architecture 2016 07:08
   68. Các điểm mới của Revit MEP 2016 07:05
   69. Các điểm mới của Revit Structure 2016 21:36
   70. Triển Khai Chi Tiết Thép Sàn 42:21
   71. [Thủ thuật Revit] Đồng bộ mặt cắt 07:17
   72. [Thủ thuật Revit] Hiệu chỉnh nét in thép Ø6 – 8 05:31
   73. [Thủ thuật Revit] Kẻ bảng trong Revit 08:20
   74. [Thủ thuật Revit Structure] Thống kê đoạn nối thép 19:31
   75. [ Thủ thuật Revit] Giới thiệu Unity for Autodesk Revit 08:17
   76. [Revit] Sử dụng Bim 360 22:13
   77. Sử dụng App Augment trên ipad, iphone để giả lập 3D vào môi trường thực tế 09:26
   78. Khắc phục lỗi tiếng việt khi in PDF 03:14
   79. [Revit] khắc phục lỗi không thấy đối tượng 05:58
✤ Giám đốc trung tâm đào tạo đồ họa Huy Training.
✤ Tác giả các khóa học Online Revit Architecture, Sketchup, Photoshop, 3DS Max, Cinema 4D, Lumion 3D, Vray ...

[/chitiet]
Khóa học Revit Structure Thiết kế kết cấu – Tập 2
Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn