[masp]elsoft.vn[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Khóa học Revit Structure Thiết kế kết cấu Tập 1
Giới thiệu khóa học
Revit là phần mềm 3D ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng. Khoá học này sẽ giới thiệu đến các bạn một modle vẽ kết cấu trong Revit. Khóa học Revit Structure Tập 1 Xây dựng mô hình và thư viện, giúp các bạn cách thiết lập ban đầu cho phần mềm. Sau đó, cùng đồng hành với các bạn xây dựng mô hình tòa nhà cao tầng, một nhà xưởng kết cấu thép, bố trí cốt thép trong cấu kiện bê tông. Khóa học sẽ hướng dẫn xậy dựng bộ thư viện về mô hình, thư viện ký hiệu phù hợp với TCVN. Đồng thời cung cấp các bạn các nhiều phương án để dựng nhanh mô hình.
Khóa học Revit Structure 2015 – Tập 1 Xây dựng mô hình và thư viện được hướng dẫn dựa trên những dự án thực tế, những số liệu thực tế và trong mỗi bài thực hành điều cung cấp lý thuyết cho các bạn. Vì vậy, sau khi các xem xong Khóa học này bạn có thể làm được các dự án cho riêng mình. Khóa học tiện ích đối các kỹ sư kết cấu, đồ họa viên kết cấu, các bạn sẽ thấy công việc của bạn sẽ đơn giản hơn nhiều.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

   01. Hướng dẫn sử dụng bộ Revit Structure 2015 10:23
   02. Ưu điểm của Revit Structure 2015 05:01
   03. Hướng dẫn sử dụng Exchange apps 09:38
   04. Giới thiệu thanh công cụ Revit Structure 12:59
   05. Thiết kế với Revit Structure 14:33
   06. Tùy chỉnh trong Revit 07:57
   07. Các phím tắt trong Revit Structure 04:42
   08. Tạo và lưu dự án trong Revit 08:21
   09. Tổng quan về Hiển thị trong Revit 07:11
   10. Quản lý hiển thị trong Revit 15:34
   11. Quản lý đơn vị và bắt điểm trong Revit 16:11
   12. Thiết lập Template trong Revit 10:34
   13. Tìm hiểu công cụ hiệu chỉnh trong Revit 22:41
   14. Tìm hiểu công cụ tạo lưới trục và cao độ trong Revit 13:54
   15. Tìm hiểu công cụ tạo cột kết cấu trong Revit 18:29
   16. Tìm hiểu công cụ tạo dầm trong Revit 17:58
   17. Tìm hiểu công cụ tạo tường trong Revit 15:21
18. Tìm hiểu công cụ tạo hệ thống dầm trong Revit Miễn phí 11:44
   19. Tìm hiểu công cụ tạo sàn trong Revit 15:52
20. Tìm hiểu công cụ tạo móng trong Revit Miễn phí 11:05
   21. Xây dựng mô hình trong Revit 11:52
   22. Tạo liên kết cột với dầm trong Revit 12:09
   23. Tạo liên kết dầm với dầm trong Revit 09:16
24. Extension tạo liên kết dầm với cột trong Revit Miễn phí 12:44
   25. Extension tạo liên kết cột với móng trong Revit 12:29
   26. Tạo xà gồ mái trong Revit 08:00
   27. Tìm hiểu công cụ tạo hệ giằng trong Revit 07:07
   28. Tìm hiểu cộng cụ tạo vì kèo trong Revit 14:40
   29. Tạo thư viện móng đơn trong Revit 16:42
   30. Tạo thư viện móng băng trong Revit 08:20
   31. Tạo thư viện móng cọc trong Revit 15:36
   32. Tạo thư viện cột kết cấu trong Revit 18:13
   33. Tạo thư viện dầm trong Revit 10:49
   34. Tạo thư viện móng băng bằng dầm trong Revit 16:52
   35. Tạo thư viện vì kèo trong Revit 11:58
   36. Tạo ghi chú dầm trong Revit 11:29
   37. Tạo ghi chú nét cắt trong Revit 12:57
38. Tạo thư viện vật liệu trong Revit Miễn phí 14:33
39. Tạo thư viện cốt thép trong Revit Miễn phí 06:40
   40. Tạo thư viện hình dạng thép trong Revit 14:59
   41. Tạo ghi chú thép tự động trong Revit 17:21
   42. Tạo ghi chú thép tùy ý trong Revit 09:43
   43. Tạo ký hiệu thép sàn tự động trong Revit 10:37
   44. Tạo ký hiệu thép sàn thủ công trong Revit 08:17
   45. Tạo ghi chú nhóm thép trong Revit 16:17
   46. Tổng quan về cầu thang trong Revit 07:59
   47. Tạo cầu thang kết cấu trong Revit 10:40
   48. Chuyển cầu thang kiến trúc thành cầu thang kết cấu trong Revit 13:34
   49. Tạo bản thang trong kết cấu trong Revit 06:10
   50. Tạo tường vây đất trong Revit 09:43
   51. Tạo dầm cầu thang trong Revit 10:19
   52. Thiết lập lớp bê tông bảo vệ trong Revit 07:59
   53. Bố trí thép trong cấu kiện dầm trong Revit 21:47
   54. Bố trí thép trong cấu kiện cột và móng trong Revit 10:12
   55. Bố trí thép trong cấu kiện sàn trong Revit 20:14
   56. Bố trí cốt thép bằng các tấm đan trong Revit 09:15
   57. Bố trí thép trong cấu kiện cầu thang trong Revit 11:37
   58. Bố trí thép trong cấu kiện tường trong Revit 15:16
   59. [Thủ thuật Revit] Vẽ móng băng 05:48
   60. [Thủ thuật Revit] Vẽ sàn âm 04:35
   61. [Thủ thuật Revit] Hướng dẫn Vẽ cốt đai xoắn đầu cọc 18:35
   62. [Thủ thuật Revit] Ghi chú sàn tự động trong Revit 07:21
   63. [Thủ thuật Revit] Ứng dụng Shared Parameters để ghi chú thép sàn 24:23
   64. [Thủ thuật Revit] Phương pháp học Revit hiệu quả 11:03
   65. [Thủ thuật Revit] Tag nhanh ký hiệu cột 07:30
   66. [Thủ thuật Revit] Cầu thang xoắn trong kết cấu 14:33
   67. [Thủ thuật Revit] Bố trí thép cầu thang xoắn 11:08
   68. [Thủ thuật Revit] Tạo lưới trục xiên 04:55
   69. [Thủ thuật Revit] Chuyển thuộc tính giữa các dự án 04:02
✤ Giám đốc trung tâm đào tạo đồ họa Huy Training.
✤ Tác giả các khóa học Online Revit Architecture, Sketchup, Photoshop, 3DS Max, Cinema 4D, Lumion 3D, Vray ...

[/chitiet]
Khóa học Revit Structure Thiết kế kết cấu Tập 1
Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn