[masp]elsoft.vn[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Khóa học Autocad Structural Detailing vẽ cốt thép
Giới thiệu khóa học
Khóa học Autocad Structural Detailing vẽ cốt thép, sẽ hướng dẫn bạn tự tạo file template mẫu theo tiêu chuẩn Việt Nam, dịch một số thông số cơ bản và cú pháp thường dùng sang Tiếng Việt. Khoá học Hướng dẫn dẫn chi tiết các công cụ vẽ thép, rồi ứng dụng các công cụ đó vẽ các bản vẽ cụ thể. Đặt biệt Khoá học sẽ hướng dẫn các bạn triển khai các bản vẽ chi tiết, cho các phần mềm khác như Robot Structural và Revit Structure.
Nếu bạn đang sử dụng Autocad, bạn không muốn chuyển qua phần mềm mới, hoặc bạn đang gặp khó khăn trong việc triển khai bản vẽ chi tiết của Revit Structure, thì Khoá học này sẽ giúp bạn khắc phục những điều đó.
Khóa học Autocad Structural Detailing được hướng dẫn hoàn toàn bằng Tiếng Việt, với hình ảnh chất lượng cao, giúp cho bạn tiếp thu dễ dàng và nhanh chóng, kèm với những file thực hành được xây dựng trong quá trình hướng dẫn. Đây là Khoá học bổ sung tiện ích cho bạn đang sử dụng Autocad, bạn sẽ thấy Autocad còn nhiều tính năng hay khác. Hẹn gặp lại bạn trong khoá học.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

   01. Hướng dẫn sử dụng và file thực hành trong AutoCAD Detailing 02:53
02. Giới thiệu các mô dun trong AutoCAD Detailing Miễn phí 11:23
03. Tổng quan về BIM với AutoCAD Detailing Miễn phí 05:17
04. Giới thiệu thanh công cụ trong AutoCAD Detailing Miễn phí 08:52
05. Giới thiệu Autodesk 360 Miễn phí 09:05
06. Tùy chỉnh trong AutoCAD Detailing Miễn phí 08:47
07. Tìm hiểu một số công cụ vẽ trong AutoCAD Detailing Miễn phí 10:10
08. Tìm hiểu một số công cụ hiệu chỉnh trong AutoCAD Detailing Miễn phí 13:21
   09. Tổng quan về tiêu chuẩn Việt Nam 03:00
   10. Thiết lập đơn vị và tiêu chuẩn vật liệu trong AutoCAD Detailing 08:25
   11. Thiết lập ký hiệu trong AutoCAD Detailing 06:18
   12. Thiết lập hiển thị thép trong AutoCAD Detailing 07:14
   13. Thiết lập hiển thị kiểu chữ và kích thước trong AutoCAD Detailing 02:54
   14. Dịch thông số cho các bảng thống kê trong AutoCAD Detailing 08:55
   15. Thiết lập bảng thống kê cốt thép tổng trong AutoCAD Detailing 12:36
   16. Thiết lập bảng thống kê các cấu kiện trong AutoCAD Detailing 04:22
   17. Thiết lập bảng thống kê tóm tắt trong AutoCAD Detailing 05:19
   18. Thiết lập bảng thống kê chi tiết cốt thép và tấm lưới thép trong AutoCAD Detailing 07:10
   19. Thiết lập bảng thống kê cột và dầm trong AutoCAD Detailing 07:21
   20. Sử dụng mẫu Template trong AutoCAD Detailing 06:17
   21 Vẽ tự động hình bao dầm và giằng móng trong AutoCAD Detailing 06:16
   22. Vẽ tự động hình bao cột và móng trong AutoCAD Detailing 13:06
   23. Vẽ tự động hình bao tường chắn và gờ chắn trong AutoCAD Detailing 04:59
   24. Vẽ tự động hình bao Cầu thang trong AutoCAD Detailing 03:49
   25. Tổng quan về bố trí cốt thép trong dầm trong AutoCAD Detailing 04:55
   26. Bố trí tự động cốt thép dầm trong AutoCAD Detailing 13:26
   27. Bố trí tự động cốt thép cột trong AutoCAD Detailing 03:57
   28. Bố trí tự động cốt thép móng đơn trong AutoCAD Detailing 05:29
   29. Bố trí tự động cốt thép móng cốc trong AutoCAD Detailing 06:12
   30. Bố trí tự động cốt thép móng băng trong AutoCAD Detailing 04:19
   31. Bố trí tự động cốt thép giằng móng trong AutoCAD Detailing 04:16
   32. Bố trí tự động cốt thép tường và gờ trong AutoCAD Detailing 08:20
   33. Bố trí tự động cốt thép móng cọc trong AutoCAD Detailing 07:58
   34. Bố trí tự động cốt thép cầu thang trong AutoCAD Detailing 06:02
   35. Bố trí tự động cốt thép sàn trong AutoCAD Detailing 09:19
   36. Bố trí tự động cốt thép tấm đúc sẵn trong AutoCAD Detailing 09:32
   37. Giới thiệu các công cụ bố trí cốt thép trong AutoCAD Detailing 09:18
   38. Tìm hiểu công cụ vẽ thanh cốt thép dọc trong AutoCAD Detailing 15:26
   39. Tìm hiểu công cụ vẽ thanh cốt thép dọc theo tùy ý trong AutoCAD Detailing 07:48
   40. Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép đai trong AutoCAD Detailing 09:46
   41. Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép đai tùy ý trong AutoCAD Detailing 08:36
   42. Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép đặc biệt trong AutoCAD Detailing 09:27
   43. Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép tại 1 điểm trong AutoCAD Detailing 15:06
   44. Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép tại 1 điểm tùy ý trong AutoCAD Detailing 06:47
   45. Tìm hiểu công cụ vẽ ký hiệu thanh cốt thép trong AutoCAD Detailing 04:25
   46. Tìm hiểu công cụ vẽ dãy cốt thép theo đường thẳng trong AutoCAD Detailing 10:40
   47. Tìm hiểu công cụ vẽ dãy cốt thép theo đa giác trong AutoCAD Detailing 09:09
   48. Tìm hiểu công cụ vẽ dãy cốt thép theo cung tròn trong AutoCAD Detailing 07:59
   49. Tìm hiểu công cụ vẽ dãy cốt thép theo đa tuyến trong AutoCAD Detailing 04:44
   50. Tìm hiểu công cụ vẽ dãy cốt thép tùy ý trong AutoCAD Detailing 04:30
   51. Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép trên cho tấm sàn trong AutoCAD Detailing 09:06
   52. Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép trên cho tấm sàn trong AutoCAD Detailing ( tiếp theo ) 07:36
   53. Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép theo tấm phẳng cung tròn trong AutoCAD Detailing 12:01
   54. Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép tấm lưới theo hình chiếu trong AutoCAD Detailing 08:14
   55. Tìm hiểu công cụ vẽ tấm lưới thép trong AutoCAD Detailing 07:26
   56. Tìm hiểu các công cụ mô tả cho thanh cốt thép trong AutoCAD Detailing 05:17
   57. Tìm hiểu các công cụ hiệu chỉnh trong AutoCAD Detailing 15:06
   58. Tìm hiểu các công cụ thống kê trong AutoCAD Detailing 10:32
   59. Tìm hiểu các công cụ ghi chú trong AutoCAD Detailing 05:59
   60. Tìm hiểu công cụ Tools trong AutoCAD Detailing 06:40
   61. Bố trí cốt thép cho cấu kiện dầm trong AutoCAD Detailing 17:07
   62. Bố trí cốt thép cho cấu kiện cột trong AutoCAD Detailing 11:40
   63. Bố trí cốt thép cho cấu kiện móng trong AutoCAD Detailing 09:47
   64. Bố trí cốt thép cho cấu kiện sàn trong AutoCAD Detailing 10:45
   65. Bố trí cốt thép cho cấu kiện cầu thang trong AutoCAD Detailing 12:53
   66. Bố trí cốt thép cho cấu kiện cầu thang tiếp theo trong AutoCAD Detailing 11:36
   67. Sử dụng bảng Object Inspector trong AutoCAD Detailing 06:16
   68. Xuất bảng thống kê sang Microsoft Excel, Word trong AutoCAD Detailing 08:58
   69. Cài đặt thông số máy in trong AutoCAD Detailing 07:14
   70. Quản lý nét in trong AutoCAD Detailing 05:09
   71. Quản lý layout trong AutoCAD Detailing 09:48
   72. In bản vẽ đúng tỷ lệ trong AutoCAD Detailing 11:37
   73. Xuất bản vẽ thành file PDF và file ảnh trong AutoCAD Detailing 09:23
   74. Tổng quan về BIM cho trong AutoCAD Detailing 05:17
   75. Sử dụng file bố trí cốt thép của ASD trên Revit Structural 10:07
   76. Triển khai bản vẽ chi tiết cho Revit Structural 06:50
   77. Triển khai bản vẽ chi tiết cho Robot Structural 09:55
   78. Khởi động nhanh cho AutoCAD Detailing 04:25
   79. Khắc phục một số lỗi của ASD 05:45
   80. Ứng dụng chức năng Map trong AutoCAD Detailing 13:06
   81. Thiết lập thể hiện cho bố trí thép tự động trong AutoCAD Detailing 09:08

[/chitiet]
Khóa học Autocad Structural Detailing vẽ cốt thép
Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn