[masp]fedu-08[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Học JQuery từ cơ bản đến nâng cao
Giới thiệu khóa học
Học JQuery từ cơ bản đến nâng cao
Khóa học cung cấp những kiến thức về lập trình jQuery từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn thiết kế được một trang web sống động, thu hút người xem.
Giới thiệu khóa học
Tại sao nên học jQuery?
- Với sự phát triển nhanh chóng của Internet, người dùng ngày càng đòi hỏi
cao hơn về giao diện và hình thức của một trang Web.
- Nếu như trước đây, một trang Web có banner, nội dung và footer đơn giản
đã được coi là đẹp thì ngày nay, một trang Web có banner bắt mắt, nội dung
lôi cuốn kèm theo các hiệu ứng mới lạ mới có thể thu hút được người đọc lâu 
dài.
Đây cũng chính là nguyên nhân mà các developers, web designers cần thiết 
phải nâng cao tay nghề. Và một trong những công cụ cần thiết đến từ các thư
viện JavaScript mở được quan tâm nhiều nhất đó là jQuery - công cụ giúp bạn 
tạo ra các hiệu ứng có thể tương tác trực tiếp với người đọc một cách nhanh
chóng và dễ dàng hơn so với việc sử dụng thuần JavaScript.
Vậy bắt đầu học jQuery như thế nào?
- Rất nhiều lập trình viên muốn tìm hiểu và vận dụng những tính năng tối ưu
của jQuery nhưng không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào.
Chính vì vậy, Edumall mang đến cho bạn khóa học "jQuery cơ bản đến nâng
cao" giúp các bạn có thể chỉnh sửa giao diện của một website bất kì;
tăng khả năng tương tác với người dùng; tạo hiệu ứng động giúp phụ họa nội 
dung; lấy thông tin từ server mà không cần tải lại trang web; có khả năng tự 
đọc hiểu các tài liệu tự lập trình jQuery trong suốt khóa học này.
Sau khóa học này, bạn sẽ:
- Sử dụng thành thạo jQuery.
- Có khả năng lập trình và quản trị Web phục vụ nhu cầu giải trí, kinh doanh, 
khởi nghiệp.
- Đọc và hiểu các thuật ngữ về jQuery một cách thuần thục.
HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN TRONG KHÓA HỌC!
Yêu cầu của khóa học
• Có máy tính kết nối với internet.
• Sử dụng tai nghe để học.
Lợi ích từ khóa học
• Học được cách sử dụng công cụ Chrome Developer Tool trong thiết kế web hiện đại
• Thao tác với thư viện jQuery, jQuery UI, Tweenmax
• Tự xây dựng các plugin mới bằng jQuery
• Nâng cao khả năng tự đọc hiểu các tài liệu tự lập trình jQuery
• Tăng khả năng tương tác với người dùng
• Tạo hiệu ứng động cho những thay đổi của nội dung, tài liệu
• Lấy thông tin từ server mà không cần tải lại trang web
• Có khả năng chỉnh sửa giao diện của một Webside bất kì
Đối tượng mục tiêu
• Những web developers, web designers, người lập trình ứng dùng, thiết kế app, phát triển app muốn nâng cao năng lực và kỹ năng nghề nghiệp để cải thiện chất lượng và năng suốt công việc
• Những người muốn giải quyết các vấn đề lớn của nhu cầu web chất lượng cao hiện nay: web đơn giản, hiệu quả, và responsive...
• Những người đã và đang muốn khởi nghiệp từ lập trình
• Bất kỳ ai đam mê, yêu thích công việc lập trình muốn học hỏi thêm kiến thức về jQuery
• Đặc biệt khoá học cũng dành cho những người chưa biết gì javascript jquery vì mọi hàm jquery sẽ được giới thiệu trong quá trình làm coi như học từ đầu
• Khoá học này dành cho tất cả mọi người dù không biết lập trình, dù ở độ tuổi nào miễn là có đam mê với lập trình!!
Nội dung khóa học
Phần 1 - Tổng quan về JQuery
  001- Giới thiệu jQuery (08:06)
  File đính kèm khóa học
Phần 2 - Phần 2 Cài đặt và chạy file jquery
  002 - Giới thiệu và cài đặt sublime text và plugin emmet (11:46)
  003 - Cài đặt plugin khác và cách sử dụng (11:19)
  004 - Cài đặt jquery và ví dụ đầu tiên với jquery (14:09)
Phần 3 - Giới thiệu 3 phần quan trọng của jquery
  005 - Thực hành các hàm cơ bản của jquery qua ví dụ (23:19)
Phần 4 - Khởi động project 1 với hiệu ứng accordion
  006 - Giới thiệu project và tạo file ban đầu (09:01)
  007 - Xử lý phần html và css (09:07)
  008 - Xử lý phần jquery, giới thiệu hàm next(), slideUp, slideToggle và các hàm xử lý class (13:11)
  009 - Tổng kết kiến thức học từ bài 1 (03:38)
Phần 5 - Project số 2 - Onepage website
  010 - Giới thiệu project và xu hướng web one page (09:40)
  011 - One page website phần html (05:34)
  012 - One page website phần css (13:51)
   013 - One page website phần jquery hàm chuyển động body (10:19)
  014 - One page website phần jquery giới thiệu hàm offset (14:37)
  015 - Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2 (04:58)
Phần 6 - Project 3 hiệu ứng ảnh
  016 - Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng (04:53)
  017 - Qui trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu (08:19)
  018 - Viết mã Html (09:21)
  019 - Viết mã Css (10:07)
  020 - Viết mã jquery phần xử lý cho nút (06:42)
  021 - Viết mã jquery phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh (10:29)
  022 - Viết mã jquery phần xử lý tổng hợp (04:42)
  023 - Tổng kết kiến thức đã học trong project 3 (03:46)
Phần 7 - Giới thiệu các thuộc tính css3 nâng cao cho hiệu ứng
  024 - Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong phần 7 (07:25)
  025 - Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của css3 (17:02)
  026 - Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition (15:25)
Phần 8 - Áp dụng transition làm hiệu ứng
  027 - Viết mã HTML (03:29)
  028 - Viết mã Css và hiệu ứng (17:14)
  029 - Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung (03:41)
  030 - Viết mã HTML (03:55)
  031 - Viết mã CSS (06:39)
  032 - Phần CSS hiệu ứng (07:04)
  033 - Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jquery cho hiệu ứng load (11:18)
  034 - Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác (03:59)
Phần 9 - Sử dụng animation
  035 - Giới thiệu Animation (04:47)
  036 - Sử dụng Animation (10:01)
  037 - Project 4 - Làm hiệu ứng load của website - Phần 1 HTML (04:47)
  038 - Project 4 - Làm hiệu ứng load của website - Phần 2 CSS (10:19)
  039 - Project 4 - Làm hiệu ứng load của website (13:33)
  040 - Project 5 - Làm hiệu ứng load của website - Phần 1 HTML (05:14)
  041 - Project 5 - Làm hiệu ứng load của website - Phần 2 CSS (10:32)
  042 - Project 5 làm hiệu ứng load của website - phần 3 chuyển động (12:04)
  043 - Tổng kết (05:41)
Phần 10 - Sử dụng JQuery kết hợp với css3
  044 - Giới thiệu kiến thức và cách kêt hợp JQuery và CSS3 (05:27)
  045 - Project 6 - Viết hiệu ứng Modal Box - Phần 1 - HTML (09:39)
  046 - Project 6 - Viết hiệu ứng Modal Box - Phần 2 - CSS (09:30)
  047 - Project 6 - Viết hiệu ứng Modal Box - Phần 3 - JQuery (16:58)
  048 - Project 6 - Viết hiệu ứng Modal Box - Phần 4 - Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper (06:39)
   049 - Project 6 - Viết hiệu ứng Modal Box - Phần 5 - Thuộc tính tâm quay,các hiệu ứng slide fall, sticky (04:14)
   050 - Project 6 - Viết hiệu ứng Modal Box - Phần 6 - Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay (09:59)
   051 - Project 6 - Viết hiệu ứng Modal Box - Phần 7 - Thuộc tính translateZ kết hợp animation nhiều keyframes (08:03)
   052 - Project 6 - Viết hiệu ứng Modal Box - Phần 8 - Hàm thời gian của jquery và các hiệu ứng (09:34)
  053 - Project 7 - Push menu sử dụng Jquery - Phần 1 - HTML và CSS (07:38)
  054 - Project 7 - Push menu sử dụng JQuery - Phần 2 (05:41)
  055 - Project 7 - Push menu sử dụng JQuery - Phần 3 - Hướng dẫn các bài ứng dụng khác (06:47)
Phần 11 - Sử dụng jquery viết hiệu ứng tại trang apple.com
  056 - Giới thiệu hiệu ứng trang apple.com và kiến thức cần áp dụng (05:10)
  057 - Hiệu ứng apple.com - Phần 1 HTML (05:25)
  058 - Hiệu ứng apple.com - Phần 2 css (07:53)
  059 - Hiệu ứng apple.com - Phần 3 Phần jquery xử lý cho nút next phần 1 (09:37)
  060 - Hiệu ứng apple.com - Phần 4 Phần jquery xử lý cho nút next phần 2 (10:00)
  061 - Hiệu ứng apple.com - Phần 5 Phần jquery xử lý cho nút next phần 3 (04:25)
  062 - Hiệu ứng apple.com - Phần 6 Phần jquery xử lý cho nút prev (07:14)
  063 - Hiệu ứng apple.com - Phần 7 Phần jquery xử lý cho nút chuyển slide (14:42)
  064 - Hiệu ứng apple.com - Phần 8 Phần jquery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng (09:40)
Phần 12 - Sử dụng jquery viết các kiểu hiệu ứng khác nhau cho slide
  065 - Jquery cho các hiệu ứng slide giới thiệu (02:20)
  066 - Jquery cho các hiệu ứng slide hiệu ứng 'let me in' (10:29)
  067 - Jquery cho các hiệu ứng slide hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết (12:00)
Phần 13 - Sử dụng jquery viết các hiệu ứng Scroll
  068 - Giới thiệu các kiến thức sử dụng (07:12)
  069 - Project 8 - Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 1 - HTML (05:12)
  070 - Project 8 - Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 2 - CSS (08:32)
  071 - Project 8 - Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 3 - JQuery (11:38)
   072 - Project 8 - Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 4 - hướng dẫn bài tập áp dụng (10:09)
   073 - Project 8 - Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 5 - Phân tích hiệu ứng Scroll Jquery trong web thực tế (10:36)
  074 - Project 9 - Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng - Scroll, wow js, animate css (08:07)
  075 - Project 9 - Bắt đầu xử lý HTML và CSS (08:39)
  076 - Project 9 - Xử lý hiệu ứng JQuery (11:09)
  077 - Project 9 - Sử dụng thư viện animateCss kết hợp jquery (09:42)
  078 - Project 9 - Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery Phần 1 HTML và CSS (10:10)
  079 - Project 9 - Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 2 Jquery (12:29)
  080 - Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jquery đã học (06:24)
  081 - Tổng kết phần Scroll Jquery (07:42)
Phần 14 - Hiệu ứng sắp xếp và hiệu ứng Filter
  082 - Giới thiệu các kiến thức và project 10 (07:56)
  083 - Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện isotope kết hợp JQuery (09:17)
  084 - Hiệu ứng Filter Phần 1 - viết mã HTML (11:39)
   085 - Hiệu ứng Filter phần 2 - viết mã JQuery (10:03)
  086 - Hiệu ứng Filter phần 3 - Filter bằng cách kết hợp Jquery và isotope (14:12)
  087 - Hiệu ứng Filter phần 4 - Filter bằng cách Quicksearch (18:01)
  088 - Tổng kết hiệu ứng Filter và sắp xếp (04:35)
Phần 15 - Hiệu ứng kết hợp Bootstrap và JQuery
  089 - Giới thiệu kiến thức (05:56)
  090 - Cài đặt cơ bản Bootstrap và Plugin (06:52)
   091 - Hiệu ứng popover (09:34)
  092 - Hiệu ứng tooltip (06:31)
  093 - Hiệu ứng tab (09:53)
  094 - Hiệu ứng modal (06:08)
  095 - Hiệu ứng Carousel (05:39)
  096 - Hiêu ứng scrollspy - phần 1 html (10:15)
  097 - Hiệu ứng scroll spy - phần 2 - hiệu ứng scroll và animate (16:47)
Phần 16 - Hiệu ứng GSap kết hợp JQuery
  099 - Giới thiệu kiến thức (09:54)
  100 - Giới thiệu và ví dụ về tweenmax (16:25)
  101 - Áp dụng tweenmax kết hợp jquery (12:24)
  102 - Giới thiệu TimelineMax (10:50)
  103 - Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp (16:04)
   104 - Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website (04:26)
  105 - Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website (10:12)
  106 - Tổng kết phần 6 (12:29)
Phần 17 - Tổng kết khóa học
  107 - Tổng kết kiến thức khóa học (06:03)
  108 - Bài tập mở rộng (12:09)
Giảng Viên: Thầy Nguyễn Đức Việt
Giảng viên với 12 năm trong nghề thiết kế, lập trình web. Anh đã và đang giảng dạy, đào tạo cho khoảng hơn 10.000+ học viên thiết kế, lập trình web tại Việt Nam. Tốt nghiệp khoa CNTT, Đại học bách khoa Hà Nội. Từng làm việc trong nhiều dự án lớn thuộc tập đoàn lớn, anh đã và đang tham gia rât nhiều dự án Freelancer về thiết kế đồ họa nên kinh nghiệm thực tế dồi dào, mong muốn đem những kinh nghiệm này chia sẻ cho tất cả mọi người, giúp các bạn có được những hành trang quý báu trên con đường sự nghiệp.
Từng du học nghành thiết kế đồ họa đa phương tiện – tại tập đoàn Aptech Limited – Bangalore Ấn Độ theo chương trình giảng viên tài năng.
Tốt nghiệp khoa CNTT, Đại học bách khoa Hà Nội.

[/chitiet]
Học JQuery từ cơ bản đến nâng caoAnt Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn