[masp][/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
 Học để trở thành lãnh đạo cấp cao - Lê Thẩm Dương
Giới thiệu khóa học
Các bước để nâng cấp lên lãnh đạo cao cấp với Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Lãnh đạo là một quá trình ảnh hưởng mang tính xã hội trong đó lãnh đạo tìm kiếm sự tham gia tự nguyện của cấp dưới nhằm đạt mục tiêu của tổ chức. Lãnh đạo không phải tự sinh ra mà có, cũng không phải là một hành động cảm tính mà phải thông qua một quá trình không ngừng trau dồi và rút kinh nghiệm, và hoàn toàn có thể học được. Khóa học "Học để trở thành lãnh đạo cấp cao" là tổng hợp súc tích, ngắn gọn các kinh nghiệm của Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, giúp bạn hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, xây dựng tổ chức ngày một lớn mạnh.
Lợi ích từ khoá học
Các mức độ của một nhà lãnh đạo, tự đánh giá mình đang ở mức độ nào
Lãnh đạo cấp 5 là gì?
Yếu tố cần có của một người lãnh đạo giỏi bền vững
07 điểm chết mà một nhà lãnh đạo phải tránh
09 cách xây dựng hình ảnh để trở thành lãnh đạo cấp cao
Phù hợp với
Lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức, doanh nghiệp
Người có tố chất lãnh đạo, muốn làm lãnh đạo
Những người muốn kinh doanh, muốn học kỹ năng lãnh đạo để tự kinh doanh, khởi nghiệp
NỘI DUNG 
Chương 1: Các khái niệm cơ bản
4 Bài

Bài 1: Giới thiệu về khóa học
01:59

Bài 2: Các khái niệm
05:19

Bài 3: Lãnh đạo cấp độ 5
19:49

Bài 4: Khiêm nhường, ý chí?
12:42
Chương 2: Xây dựng đặc trưng của lãnh đạo cấp độ 5
11 Bài

Bài 1: Các bước trở thành lãnh đạo cấp độ 5
06:22

Bài 2: 7 tật xấu của lãnh đạo (Phần 1)
06:20
Bài 3: 7 tật xấu của lãnh đạo (Phần 2)
09:29
Bài 4: 7 tật xấu của lãnh đạo (Phần 3)
05:37
Bài 5: 7 tật xấu của lãnh đạo (Phần 4)
09:54
Bài 6: Xây dựng hình ảnh bản thân (Phần 1)
13:49
Bài 7: Xây dựng hình ảnh bản thân (Phần 2)
02:31
Bài 8: Xây dựng hình ảnh bản thân (Phần 3)
06:56
Bài 9: Xây dựng hình ảnh bản thân (Phần 4)
08:07
Bài 10: Xây dựng hình ảnh bản thân (Phần 5)
14:08
Bài 11: Tổng kết khóa học
02:16
TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mà còn là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, hoạt động thực tiễn...
• Năm 1982 - 1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội
• Năm 1989 - 1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh
• Năm 1998 - 2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

[/chitiet]
Học để trở thành lãnh đạo cấp cao Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn