[masp]ts-lethamduong[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Chiến lược kinh doanh - Lê Thẩm Dương
Giới thiệu khóa học
Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, số doanh nghiệp thua lỗ ngày càng tăng, trong đó có cả các doanh nghiệp quy mô lớn, thậm chí, nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước cũng trở nên yếu sức đi rất nhiều, do bị ảnh hưởng bởi các quyết định đầu tư dàn trải, không được kiểm soát. Hơn lúc nào hết, việc xây dựng chiến lược kinh doanh 4.0 và nhất là thực hiện chiến lược một cách nhất quán trở nên quan trọng, có ý nghĩa sống còn với nhiều doanh nghiệp. Khóa học gồm 11 bài học mang lại cái nhìn tổng quát nhất cho bạn thế nào là mục tiêu, chiến lược và cách thức xây dựng mục tiêu.
Lợi ích từ khoá học
Nắm được ý nghĩa, nội dung, bản chất của chiến lược.
Biết các loại chiến lược, mục tiêu của chiến lược.
Ứng dụng các nhóm doanh nghiệp với loại hình mục tiêu.
Phù hợp với
Ban lãnh đạo doanh nghiệp.
Nhà sáng lập doanh nghiệp.
Học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh.
Các cá nhân muốn xây dựng sự nghiệp.
Biết cách xác định nguồn lực và cách đánh chiến lược.
NỘI DUNG 
Chương 1: Tổng quan - nhận thức
5 Bài

Bài 1: Những hành vi quyết định của một doanh nghiệp
09:13

Bài 2: Các khái niệm
09:55
Bài 3: Ý nghĩa của chiến lược
06:27

Bài 4: Nội dung của chiến lược
12:09

Bài 5: Bản chất của chiến lược
06:34
Chương 2: Xây dựng chiến lược
6 Bài
Bài 1: Các loại chiến lược
13:20

Bài 2: Xác định mục tiêu chiến lược là gì?
07:05

Bài 3: Doanh nghiệp với các nhóm mục tiêu
12:58
Bài 4: 4 loại hình doanh nghiệp từ những mục tiêu trên
09:01

Bài 5: Xác định nguồn lực
20:39

Bài 6: Cách đánh chiến lược
13:03
TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mà còn là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, hoạt động thực tiễn...
• Năm 1982 - 1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội
• Năm 1989 - 1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh
• Năm 1998 - 2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

[/chitiet]
Chiến lược kinh doanh - Lê Thẩm Dương

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn