[masp]trungtamjava-06[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học: Spring MVC

Framework - Trungtamjava

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Khóa học Spring MVC cho người bắt đầu được đúc kết từ kinh nghiệm làm việc của những Developers trong nhiều năm. Học viên học xong sẽ nắm rõ được các vấn đề cốt lõi của Framework nổi tiếng này.
Kiến thức yêu cầu: SQL cơ bản & nâng cao Java core & JDBC SQL Java Web Servlet Jsp HTML cơ bản CSS cơ bản
Nội dung bao gồm 37 bài học soạn sẵn và được cập nhật thêm mới.
Section 01 - Giới thiệu và Cài đặt Spring MVC 00 - Giới thiệu khóa học SPRING MVC Framework công việc Spring MVC 01 - Giới thiệu và cài đặt Maven Project Spring MVC 2 - Tìm hiểu và cài đặt về Spring MVC framework Spring MVC 3 - Spring MVC Hello World - XML Config Spring MVC 4 - Hello World Spring MVC - Java Config Spring MVC 5 - Cách tạo và sử dụng Bean trong Spring MVC Spring MVC - Bài tập thực hành Section 01 & Code
Section 02 - Spring Model Controller View Spring MVC 6 - @RequestMapping và Cách viết hàm trong Controller Spring MVC 7 - Sử dụng các static resources trong Spring MVC Spring MVC 8 - @RequestParam trong Spring MVC Spring MVC 9 - @PathVariable trong Spring MVC Spring MVC 10 - Làm việc với Spring Form2 Spring MVC 11 - Spring Form Validation với API1 Spring MVC 12 - Form Validation sử dụng Validator Spring MVC - Bài tập thực hành Section 02 & Code
Section 03 - Spring Upload/Download File Spring MVC 13 - Upload file trong Spring MVC Spring MVC 14 - Download files trong Spring MVC Spring MVC - Bài tập thực hành Section 03 & Code
Section 04 - Spring Data & Clean Structure Spring MVC 15 - Clean Structure và Spring MVC Spring MVC 16 - Spring JDBC Template3 Spring MVC 17 - Đọc properties file trong Spring MVC Spring MVC 18 - Spring JDBC Transaction Spring MVC - Bài tập thực hành Section 04 & Code
Section 05 - Spring Hibernate Spring MVC 19 - Spring Hibernate2 Spring MVC - Bài tập thực hành Section 05 & Code
Section 06 - Spring Message & Exceptions Spring MVC 20 - Spring Exception Handler - Bắt lỗi ngoại lệ Spring MVC 21 - Spring log4j để lưu lại các thông tin trong chương trình Spring MVC 23 - Spring Tile 3 - Phân chia bố cục layout trang web Spring MVC 25 - Spring Messages đa ngôn ngữ Spring MVC - Bài tập thực hành Section 06 & Code
Section 07 - Spring REST API Spring MVC 22 - Spring Restful - Làm Web Service Spring MVC - Bài tập thực hành Section 07 & Code Section 08 - Spring Security và Thực hành Spring MVC 26 - Spring Security Spring MVC 27 - Spring Mail - Gửi Email Spring MVC 24 - Spring HTTP Session - Giỏ hàng Spring MVC 28 - Thực hành và tổng kết khóa học Spring MVC Spring MVC - Bài tập thực hành Section 08 & Code
Giảng viên có gì đặc biệt Hầu hết các giảng viên đi làm nhiều kinh nghiệm trong nghề (5+). Có những giảng viên đang nắm những vị trí quan trọng tại các công ty trong và ngoài nước. Luôn tận tâm, nhiệt khuyết, hết mình với công việc. Giảng dạy, giải thích cho học viên đến khi học viên hiểu và tiếp thu được. Giảng viên nổi bật Gv Đinh Đức Cường

[/chitiet]
Share khóa học: Spring MVC  Framework - TrungtamjavaAnt Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn