[masp]trungtamjava-05[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học: Spring Boot JPA

Security - Trungtamjava

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Kiến thức yêu cầu: Java core & JDBC SQL SQL cơ bản & nâng cao Java Web Servlet Jsp Spring MVC Framework HTML cơ bản CSS cơ bản Spring Boot ra đời nhằm rút ngắn thời gian cài đặt và cấu hình spring mvc project. Tối giản hóa việc tạo beans và các dependences trong project. Giúp các lập trình viên tập trung vào business nghiệp vụ hơn là cấu hình. Đây là khóa học mở rộng của khóa Spring MVC
Nội dung bao gồm 32 bài học soạn sẵn và được cập nhật thêm mới.
Phần I: Spring Boot MVC Spring Boot 00: Giới Thiệu Khóa Học Spring Boot Spring Boot 01 - Giới thiệu Spring Boot Spring Boot 02 - Tìm hiểu workflow về Spring MVC framework Spring Boot 03 - Giới thiệu và cài đặt Maven Project Spring Boot 04 - SpringBoot 2.x HelloWorld Spring Boot 04 - SpringBoot v1.x HelloWorld2 Spring Boot 05 - Hiển thị static resource css, image Spring Boot 06 - Cấu hình bằng Properties và YML1 Spring Boot 07 - Model View Controller Spring Boot 08 - Spring Messages Đa ngôn ngữ Spring Boot 09 - Cách tạo và sử dụng Bean trong Spring Spring Boot 10 - Spring Thymeleaf (Phần 1) Spring Boot 11 - Spring Thymeleaf (Phần 2) Spring Boot 12 - Spring Thymeleaf (Phần 3) Spring Boot 13 - Spring Upload File Spring Boot 14 - Download files trong Spring Spring Boot 20 - Spring Exception Handler - Bắt lỗi ngoại lệ Spring Boot - Bài tập thực hành Section 1
Phần II: SPRING JPA Hibernate Spring Boot 15 - Clean Structure và Spring Spring Boot 22 - Cài đặt Lombok cho IDE Spring Boot 21 - Spring Lombok Spring Boot 16 - Spring Boot JDBC1 Spring Boot 17 - Spring JPA Hibernate50m Spring Boot - Bài tập thực hành Section 2
Phần III: SPRING SECURITY Spring Boot 18 - Spring Security Basic Authentication1 Spring Boot 19 - Spring Security Login Form với JPA Hibernate Spring Boot - Bài tập thực hành Section 3
Phần IV: SPRING REST API Spring Boot 25 - Spring REST API Workshop 01 - Hướng dẫn tạo REST API bằng Spring Boot Spring Boot - Bài tập thực hành Section 4
Phần V: Đồ án cuối khoá Spring Boot 24 - Spring HTTP Session - Giỏ hàng Spring Boot - Bài tập Section 5 Final Project
Giảng viên có gì đặc biệt Hầu hết các giảng viên đi làm nhiều kinh nghiệm trong nghề (5+). Có những giảng viên đang nắm những vị trí quan trọng tại các công ty trong và ngoài nước. Luôn tận tâm, nhiệt khuyết, hết mình với công việc. Giảng dạy, giải thích cho học viên đến khi học viên hiểu và tiếp thu được. Giảng viên nổi bật Gv Đinh Đức Cường

[/chitiet]
Share khóa học: Spring Boot JPA  Security - Trungtamjava

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn