[masp]tedu-22[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học:Lập trình SQL Server căn bản - Tedu.vn

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Khóa học này mình sẽ giới thiệu cho các bạn các kỹ thuật thao tác với SQL Server 2008. Đối với các bạn lập trình các ứng dụng hiện đại thì có rất nhiều các framework hỗ trợ các bạn làm việc với dữ liệu như Linq to Entity Framework nhưng để tối ưu nhất khi làm việc với cơ sở dữ liệu thì rốt cuộc các bạn vẫn phải nắm được SQL Server bên dưới nó hoạt động ra sao. Các câu lệnh Linq gen ra SQL ở dạng như thế nào để từ đó có cách viết tối ưu nhất. Đây là khóa học SQL căn bản cho các bạn các kiến thức và kỹ năng để có thể học được các khóa học SQL nâng cao sau này đồng thời các bạn cũng có thể hiểu và viết lệnh tối ưu hơn. TEDU sẽ mang đến cho các bạn khóa học SQL căn bản và viết câu lệnh SQL tối ưu cho ứng dụng của các bạn.
Nội dung khoá học
Bài 1: Giới thiệu SQL và cài đặt 2 Bài 2: Khái niệm về SQL 3 Bài 3: Khái niệm về cơ sở dữ liệu 4 Bài 4: Khái niệm RDBMS 5 Bài 5: So sánh DBMS và RDBMS 6 Bài 6: Cú pháp SQL 7 Bài 7: Kiểu dữ liệu trong SQL 8 Bài 8: Toán tử trong SQL 9 Bài 9: Tạo cơ sở dữ liệu 10 Bài 10: Làm việc với table 11 Bài 11: Temporary table 12 Bài 12: SQL ALTER table 13 Bài 13: Câu lệnh SELECT 14 Bài 14: Các loại SELECT 15 Bài 15: Làm việc với toán tử AND, OR, NOT 16 Bài 16: Toán tử LIKE trong SQL 17 Bài 17: Giá trị NULL 18 Bài 18: Toán tử IN, BETWEEN và ANY 19 Bài 19: Mệnh đề ORDER BY 20 Bài 20: Câu lệnh INSERT INTO 21 Bài 21: Câu lệnh UPDATE 22 Bài 22: Câu lệnh DELETE 23 Bài 23: JOIN trong SQL 24 Bài 24: INNER JOIN 25 Bài 25: OUTER JOIN trong SQL 26 Bài 26: FULL OUTER JOIN 27 Bài 27: SELF JOIN 28 Bài 28: CROSS JOIN 29 Bài 29: Mệnh đề GROUP BY 30 Bài 30: Mệnh đề HAVING 31 Bài 31: Primary key 32 Bài 32: Foreign Key 33 Bài 33: SQL Unique Constraint 34 Bài 34: NOT NULL Constraint 35 Bài 35: CHECK Constraint 36 Bài 36: DEFAULT Constraint 37 Bài 37: AUTO INCREMENT 38 Bài 38: Làm việc với Date 39 Bài 39: Tìm hểu về Index trong SQL 40 Bài 40: Store Procedure 41 Bài 41: Làm việc với View trong SQL 42 Bài 42: SQL Function 43 Bài 43: Trigger 44 Bài 44: Transaction 45 Bài 45: Bài tập cuối khóa và định hướng

Bạch Ngọc Toàn

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer & Team Leader Hiện đang là: Trainer  và điều hành tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

[/chitiet]
Lập trình SQL Server căn bản

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn