[masp]tedu-23[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học:Làm việc với AJAX JQuery trong ASP.NET MVC - Tedu.vn

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Khóa học này là một khóa học ngắn giúp các bạn tạo một màn hình thêm sửa xóa tìm kiếm phân trang sử dụng ASP.NET MVC và JQuery AJAX để thao tác là chính. Nhằm giúp các bạn hiểu cách làm việc từ backend đến frontend, TEDU làm một khóa học nhỏ giúp các bạn tập làm việc với JQuery AJAX sử dụng ASP.NET MVC làm controller backend để truy cập dữ liệu. Trong khóa học có sử dụng Entity Framework CodeFirst để migration dữ liệu. Kết thúc khóa học này học viên có thể thêm sửa xóa tìm kiếm và phân trang dữ liệu trong bảng với Bootstrap modal popup và Jquery AJAX. Đồng thời hiểu được cách phân trang dữ liệu lớn trong AJAX MVC.
Nội dung khoá học
1 Bài 1: Cách đọc và update dữ liệu trên table với jQuery và ASP.NET MVC
2 Bài 2: Phân trang danh sách AJAX sử dụng plugin trong Jquery
3 Bài 3: Đọc dữ liệu sử dụng Entity Framework Code Firs
t 4 Bài 4: Thêm mới bản ghi sử dụng Bootstrap Modal AJAX
5 Bài 5: Cập nhật bản ghi sử dụng Bootstrap Popup
6 Bài 6: Xóa bản ghi sử dụng Bootbox cofirm
7 Bài 7: Tìm kiếm bản ghi với AJAX MVC
8 Bài 8: Cách validate form với Jquery Validate

Bạch Ngọc Toàn

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer & Team Leader Hiện đang là: Trainer  và điều hành tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

[/chitiet]
Làm việc với AJAX JQuery trong ASP.NET MVC

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn