[masp]tedu-04[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học: Làm dự án thực tế với Angular 2+ Web API

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm dự án thực tế và tổ chức source code với Angular 2 CLI sau đó bài cuối sẽ nâng cấp lên Angular 6.

Khóa học có sử dụng thư viện Angular CLI + Webpack làm công cụ chính phát triển trên nền Visual Studio Code của Microsoft. Phần WebAPI sẽ kế thừa lại từ khóa học làm dự án thực tế với AngularJS WebAPI và Entityt Framework Code First.

Ngôn ngữ chính sử dụng sẽ là TypeScript ES6 hiện đại. Với khóa học này các bạn sẽ có thể tự tin xây dựng một ứng dụng Single Page Application (SPA) từ đầu đến cuối bao gồm các nội dung chính sau đây:

Giới thiệu tổng quan khóa học và mục tiêu
Cách thức học tập và quy ước Cài đặt môi trường làm việc Backend Giới thiệu và giải thích mô hình thiết kế Backend WebAPI Tìm hiểu thêm về ASP.NET Identity Giới thiệu về database Giới thiệu tổng quan về Angular 6 Ôn tập lại toàn bộ kiến thức trong khóa học Angular căn bản Giới thiệu và cách sử dụng Angular CLI Xây dựng cấu trúc dự án với Angular bằng Visual Studio Code Xây dựng Routing giữa các component Ghép giao diện trang login Ghép giao diện trang chính qua template HTML Xây dựng các service sử dụng chung cho hệ thống (Notification, Authentication) – Phần 1 Xây dựng các service sử dụng chung cho hệ thống (Notification, Authentication) – phần 2 Xây dựng tính năng đăng nhập và đăng xuất qua token với WebAPI Hiển thị thông tin người dùng trên giao diện Bảo vệ ứng dụng với Guard trong Angular6 Xây dựng chức năng danh sách quyền. Phân trang danh sách quyền Xây dựng chức năng thêm mới quyền qua popup Xây dựng chức năng chỉnh sửa quyền qua popup. Xóa bản ghi quyền với confirm dialog. Tìm kiếm quyền theo tên Danh sách người dùng phân trang Thêm mới người dùng qua popup Chỉnh sửa và xóa người dùng qua popup Upload ảnh avatar cho người dùng Xây dựng chức năng danh sách function qua tree view. Phân quyền user theo function. Áp dụng quyền trên giao diện Angular Lấy danh sách menu theo quyền từ database. Danh sách sản phẩm và thêm mới sản phẩm Tích hợp TinyMCE Editor trong Angular 2 Tích hợp upload ảnh vào TinyMCE Tìm kiếm sản phẩm Xóa nhiều sản phẩm Quản lý hóa đơn bán hàng Xây dựng dashboard thống kê với Angular 2 Nhập dữ liệu qua file Excel Xuất dữ liệu ra file Excel bằng Angular 2 Hiển thị tin nhắn realtime với SingalR Unit testing cho ứng dụng Angular 2 với Karma Triển khai ứng dụng Angular 2 Tổng kết khóa học và định hướng Nâng cấp dự án lên Angular 6 Nâng câp dự án lên Angular 8

Đối tượng khóa học:

Là các bạn đã có nền tảng JavaScript, HTML và CSS. Các bạn đã học qua khóa TypeScript căn bản và khóa học Angular 2 căn bản của

Bạch Ngọc Toàn

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer & Team Leader Hiện đang là: Trainer  và điều hành tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

[/chitiet]
Làm dự án thực tế với Angular 2+ Web API
Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn