[masp]tedu-15[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học: Angular 2 căn bản - Tedu.vn

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Angular 2 là một framework hoàn chỉnh phát triển bởi Google, nó kế thừa các tính năng của AngularJS phiên bản 1 và phát triển đột phá với các tính năng và kiến trúc mới giúp cho việc xây dựng ứng dụng Web và Mobile dễ dàng hơn. Tại sao chúng ta nên dùng Angular 2: Angular2 có tốc độ tốt hơn AngularJS Hỗ trợ TypeScript với các tính năng của ES6 mạnh mẽ Kiến trúc hướng Component dễ dàng tháo lắp và mở rộng. Hỗ trợ bởi nhiều các modules sẵn có của NPM Cách viết hiện đại và dễ bảo trì Để học tốt khóa học Angular 2 này các bạn cần có kiến thức về HTML, CSS, JavaScript và hơn hết các bạn cần học trước khóa học ES6 và TypeScript căn bản trước khi bắt đầu sẽ giúp các bạn tiếp cận nhanh hơn. Khóa học Angular2 cơ bản có các nội dung tổng quát về các thành phần và kiến trúc của Angular2 thông qua các ví dụ sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận hơn. Đồng thời mình sẽ cố gắng giúp các bạn hiểu được tác dụng của nó trong dự án thực tế.

Nội dung khoá học
Angular 2 căn bản - Bài 1: Giới thiệu về Angular 2 2 Angular 2 căn bản - Bài 2: Kiến trúc Angular 2 3 Angular 2 căn bản - Bài 3: Cài đặt môi trường và tạo Hello World app 4 Angular 2 căn bản - Bài 4: Hiểu về các thành phần của ứng dụng 5 Angular 2 căn bản - Bài 5: Tạo mới 1 component 6 Angular 2 căn bản - Bài 6: Áp dụng CSS cho component 7 Angular 2 căn bản - Bài 7: One way binding 8 Angular 2 căn bản - Bài 8: Binding class và style cho element 9 Angular 2 căn bản - Bài 9: Event binding 10 Angular 2 căn bản - Bài 10: Two way binding 11 Angular 2 căn bản - Bài 11: Stuctural directives 12 Angular 2 căn bản - Bài 12: Attribute Directives 13 Angular 2 căn bản - Bài 13. Sự Tương tác giữa các component 14 Angular 2 căn bản - Bài 14: Cách tạo và sử dụng Pipes 15 Angular 2 căn bản - Bài 15: Xây dựng Form từ template 16 Angular 2 căn bản - Bài 16: Form validation - phần 1 17 Angular 2 căn bản - Bài 17: Form validation - phần 2 18 Angular 2 căn bản - Bài 18: Làm việc với Services 19 Angular 2 căn bản - Bài 19: Khái niệm về Observable và Promise 20 Angular 2 căn bản - Bài 20: Làm việc với Http Service và Observable 21 Angular 2 căn bản - Bài 21: Cách sử dụng routing trong Angular 2 22 Angular 2 căn bản - Bài 22: Redirect với Routing 23 Angular 2 căn bản - Bài 23: Gửi và nhận parameter trên URL 24 Angular 2 căn bản - Bài 24: Định nghia child routes 25 Angular 2 căn bản - Bài 25: Điều khiển truy cập trong Route 26 Angular 2 căn bản - Bài 26: Truyền tham số tùy chọn 27 Angular 2 căn bản - Bài 27: POST và PUT trong Http Service 28 Angular 2 căn bản - Bài 28: Phương thức DELETE trong Http 29 Angular 2 căn bản - Bài 29: Tìm kiếm trong bảng 30 Angular 2 căn bản - Bài 30: Định hướng và kết thúc khóa học

Bạch Ngọc Toàn

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer & Team Leader Hiện đang là: Trainer  và điều hành tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

[/chitiet]
Khóa học Angular 2 căn bảnAnt Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn