[masp]CGBA[/masp]


[giaban]0đ[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
Giang viên: Phan Lê Thành Long
[/mota]

Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
[chitiet]


 Share full khóa học CGBA - Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu

Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) – CGBA

Giới thiệu về khóa học:

CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) là một trong hai chương trình chính thức theo chuẩn quốc tế của Viện Kế toán Quản trị công chứng Úc (CMA Australia).


CGBA là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới, với sự kết hợp đặc biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh doanh chiến lược nhằm giúp cho học viên được trang bị phương pháp phân tích toàn diện khi đánh giá một doanh nghiệp và một ngành kinh doanh.


CGBA được chuyển giao chính thức từ CMA Australia cùng với sự hoà nhập với bối cảnh và thị trường Việt Nam nhằm đảm bảo tính thực tiễn nhất. Trong chương trình CGBA, học viên sẽ thực hành các phương pháp phân tích tài chính và kinh doanh đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và phân tích đa dạng ngành kinh doanh trong bối cảnh thị trường Việt Nam với sự hướng dẫn và huấn luyện bởi các chuyên gia giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn và nền tảng kiến thức theo chuẩn của các quỹ đầu tư quốc tế.


Tổng quan về khóa học CGBA

CGBA gồm có 4 modules chính:


Module 1: Phân tích kinh doanh chiến lược

Module 2: Đọc hiểu và Phân tích báo cáo tài chính

Module 3: Phân tích cấu trúc Tài chính công ty

Module 4: M&A và định giá công ty

Một số nội dung khác biệt và được chú ý như Phân tích chiến lược kinh doanh, đánh giá chất lượng lợi nhuận, các vấn đề về M&A, bên cạnh những nội dung chuẩn về phân tích báo cáo tài chính và cấu trúc tài chính.


Hội viên sau khi đạt chứng chỉ CGBA có thể ghi danh vị “CGBA” sau tên, ví dụ: Long Phan, CGBA.


Để đạt được danh vị “CGBA”, học viên cần đáp ứng các điều kiện sau:


Hoàn thành chương trình học CGBA

Hoàn thành bài dự án phân tích công ty niêm yết

Có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan

Đăng ký để trở thành hội viên của CMA Australia


Ai nên tham dự

Nhà đầu tư tài chính

Chuyên viên phân tích tài chính, chứng khoán

Chuyên viên ngân hàng, tín dụng

Người làm phân tích chiến lược và kinh doanh

Người làm quản lý tài chính doanh nghiệpNội dung chính

MODULE 1: PHÂN TÍCH KINH DOANH CHIẾN LƯỢC

1,1 Phân tích ngành kinh doanh

Phân tích chu kỳ ngành

Mô hình 5 nhân tố cạnh tranh trong ngành

Phân tích PEST


1,2 Quản trị công ty

Phân tích các vấn đề quản trị công ty

Cấu trúc Ban Giám đốc và HĐQT

Phân tích lợi ích của các bên liên quan

Phân tích cấu trúc cổ đông


1,3 Phân tích chiến lược kinh doanh

Áp dụng Ma trận BCG để đánh giá vị thế công ty và dòng tiền đầu tư

Phân tích chiến lược và lợi thế cạnh tranh

Phân tích chu kỳ kinh doanh của công ty

Các yếu tố thành công cốt lõi

Tập trung chiến lược

Mô hình 3 chiến lược của Porter

Thị phần

Chiến lược giá bán

Ma trận Ansoff


MODULE 2: ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2,1 Đọc hiểu cấu trúc báo cáo tài chính

Cấu trúc báo cáo tài chính

Dòng giao dịch luân chuyển


2,2 Phân tích báo cáo tài chính

Phân tích các chỉ số tài chính (dòng thời gian & đối thủ cạnh tranh)

Phân tích kết cấu BCTC

Phân tích xu hướng

Sử dụng cây Dupont để phân tích tài chính


2,3 Phương pháp đánh giá chất lượng lợi nhuận, tác động đến lợi nhuận tương lai

Kết hợp các mô hình tài chính đặc biệt (Z-Score, M-Score, F-Score)


MODULE 3: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY

3,1 Chi phí vốn

Chi phí vốn hiện tại

Rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng, Beta

Chi phí vốn bình quân (WACC)

Chi phí vốn vay

Chi phí vốn chủ

So sánh chi phí vốn bình quân


3,2 Phân tích cấu trúc vốn tối ưu

3,3 Phân tích chiến lược tài chính

Các nhân tố cần cân nhắc

Các chiến lược tài trợ trong từng giai đoạn

Phân tích chính sách cổ tức


MODULE 4: M&A VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG TY

4,1 Dự báo báo cáo tài chính

Các giả định

Phương pháp dự báo

Các báo cáo tài chính dự báo


4,2 Định giá công ty

Định giá theo P/B, P/E

Mô hình dòng tiền chiết khấu (FCFF, FCFE)

Định giá Multiples


4,3 Các vấn đề về M&A

Các case study về M&AGiảng viên Mr. Phan Lê Thành Long MBUS(Acc), CPA, CMA (Aust.)

 Hoàn thành chương trình Thạc sỹ tại Đại học Monash (Úc), với 20 năm kinh nghiệm tại các quỹ đầu tư, hãng kiểm toán và tư vấn lớn, anh Long được là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, quản trị kinh doanh và kiểm toán tại Việt Nam. Anh.Tìm kiếm có liên quan

Phân tích tài chính toàn cầu

Tài chính và kinh doanh

Tài chính kinh doanh

Kỹ thuật phát hiện gian lận báo cáo tài chính

Sách hướng dẫn đọc báo cáo tài chính

Kênh YouTube về tài chính

Xem báo cáo tài chính doanh nghiệp

Behind the number


[/chitiet]SHARE FULL KHÓA HỌC Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu  - CGBA

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn