[giaban]0đ[/giaban]

[masp]combo-nguyenhuyenielts[/masp]

[mota]

  • Kỹ năng Listening

  • Kỹ năng Reading

  • Kỹ năng Speaking

  • Kỹ năng Writing

  • Ebook Ý tưởng

 [/mota]

[chitiet] Khóa học IELTS Nguyễn Huyền online 4 kỹ năng

Share full combo khóa học IELTS Nguyễn Huyền online 4 kỹ năng

Khóa học gồm:
Kỹ năng Listening
Kỹ năng Reading
Kỹ năng Speaking
Kỹ năng Writing
Ebook Ý tưởng

Khóa phù hợp với
Những bạn mới bắt đầu học IELTS, muốn tự học tại nhà, cần khóa học mà bài giảng được thiết kế chi tiết, cô đọng, đơn giản, hiệu quả.
Những bạn đã học IELTS được một thời gian nhưng vẫn chưa tìm ra được hướng đi cho từng kỹ năng, chưa biết cách làm từng dạng như thế nào cho hiệu quả.
Những bạn còn khoảng 2 tháng nữa sẽ bước vào giai đoạn giải đề, cần khóa học hướng dẫn chi tiết từng dạng của từng kỹ năng để áp dụng kiến thức vào giai đoạn giải đề.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Kỹ năng Listening
Nội dung
12 video dạy theo dạng
1 ebook bài tập gồm 100 bài được xếp theo dạng câu hỏi (gồm đề + transcript + bản dịch tiếng Việt chi tiết)
1 file audio cho 100 bài tập.

Kỹ năng Reading
Nội dung
Video dạy theo dạng bài
2 ebook bài tập
Video sửa và giải thích đáp án chi tiết từng bài tập

Kỹ năng Speaking
Nội dung
40 video dạy chi tiết các dạng bài chính trong 3 Parts.

Kỹ năng Writing
Nội dung
30 video dạy chi tiết từng dạng bài trong cả 2 Tasks
Ebook Ý tưởng
Nội dung
Ebook gồm Ý tưởng và từ vựng cho các chủ đề chính trong IELTS Writing:
Advertising (2 đề)
Animal (2 đề)
Business & money (3 đề)
Cities(8 đề)
Crime (4 đề)
Education (17 đề)
Environment & Energy (5 đề)
Family & Children (8 đề)
Food & Diet (3 đề)
Government Spending (4 đề)
Health (3 đề)
Sports & Exercise (1 đề)
Technology (6 đề)
The media (1 đề)
Tourism & Travelling (4 đề)
Transport (4 đề)
Work (4 đề)
Other topics (21 đề – cultures, water, social problems, old buildings,….)
Đề update (10 đề)

Tìm kiếm có liên quan

Khóa học IELTS Nguyễn Huyền
IELTS Nguyễn Huyền review
IELTS Nguyễn Huyền READING
IELTS Nguyễn Huyền phốt
IELTS Nguyễn Huyền Listening
Vocabulary for IELTS Nguyễn Huyền
IELTS Nguyễn Huyền Speaking
Ebook IELTS Nguyễn Huyền
[/chitiet]
Share full combo khóa học IELTS Nguyễn Huyền online 4 kỹ năng


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn