[giaban]0đ[/giaban]


[masp]nguyenhuyenielts[/masp][mota]

  • Kỹ năng Vocabulary

 [/mota]

[chitiet] Khóa học IELTS Vocabulary online - Nguyễn Huyền


Khóa học IELTS Vocabulary online - Nguyễn Huyền Ielts

Từ vựng theo chủ đề: 15 chủ đề chính trong IELTS
Từ được chọn lọc theo cụm, kèm ví dụ, dịch nghĩa chi tiết
16 video
1 ebook bài tập

Nội dung
Khoá gồm:

1 ebook chứa phần lý thuyết (Từ vựng cho 15 chủ đề phổ biến nhất trong IELTS) và phần bài tập tương ứng.
16 video: 1 video giới thiệu, 15 video sửa bài (Bài tập nào cũng được sửa và giải thích chi tiết).’
Mỗi chủ đề gồm 20 cụm từ chính → Tổng cộng là 300 cụm từ chính.
Mỗi cụm từ chính đi kèm với 1 bảng từ học thêm được rút ra từ chính ví dụ của cụm từ chính vừa học.

Khóa phù hợp với
Những bạn muốn nâng cao lượng từ vựng theo chủ đề, đặc biệt dùng để áp dụng cho Writing và Speaking (Part 3)

Những bạn muốn tích lũy thêm từ đồng nghĩa và thực hành đặt câu với các cụm từ để học cách kiểm soát ngữ pháp khi đặt câu.


Để nhận khóa học trên vui lòng liên hệ qua:Tìm kiếm có liên quan

Khóa học IELTS Nguyễn Huyền
IELTS Nguyễn Huyền review
IELTS Nguyễn Huyền READING
IELTS Nguyễn Huyền phốt
IELTS Nguyễn Huyền Listening
Vocabulary for IELTS Nguyễn Huyền
IELTS Nguyễn Huyền Speaking
Ebook IELTS Nguyễn Huyền


[/chitiet]
Khóa học IELTS Vocabulary online - Nguyễn Huyền Ielts

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn